Skip to main content

Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện giám sát tại Lâm trường Đồng Sơn

Chiều 12/10/2016, Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện do đồng chí Nguyễn Văn Tuyền - trưởng Ban tổ chức Huyện ủy, trưởng Ban kinh tế xã hội HĐND huyện làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đối với người lao động giai đoạn 2013 - 2016 tại Lâm trường Đồng Sơn.
Lâm trường Đồng Sơn chi nhánh Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Đông Bắc được thành lập năm 1987; ngành nghề kinh doanh là quản lý, bảo vệ, xây dựng và phát triển vốn rừng, khai thác vận chuyển, cung ứng và chế biến lâm, nông sản. Hiện nay Công ty có 19 cán bộ, công nhân lao động được phân bổ hoạt động trên 7 xã, thị trấn trong huyện, quản lý trên 1.700 ha rừng, tập trung ở các xã Đồng Vương, Đồng Tiến, Canh Nậu, Xuân Lương, Đồng Hưu và xã Đông Sơn. 
Hàng năm, Công ty đều tổ chức hội nghị cán bộ, người lao động; tổ chức các lớp tập huấn về phòng chống chữa cháy rừng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho người lao động. Bố trí đủ việc làm và đảm bảo đời sống cho cán bộ công nhân viên, người lao động ổn định; các khoản lương, phụ cấp được chi trả đủ kịp thời; mức lương bình quân của người lao động đạt từ 5 - 6 triệu đồng/ người/tháng; 100% cán bộ, người lao động được đóng bảo hiểm xã hội. Các chế độ chính sách, tiền lương, tiền thưởng, chế độ thai sản, ốm đau đều được công ty thực hiện nghiêm túc, đúng luật lao động, các loại thuế, quỹ được thực hiện đầy đủ. Việc chăm lo đời sống tinh thần cho cán bộ, người lao động cũng được thực hiện tốt. Hàng năm tổ chức cho cán bộ, công nhân lao động đi thăm quan học tập, nghỉ dưỡng, nghỉ mát. Bên cạnh đó, đơn vị luôn tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động do các cấp, các ngành và địa phương phát động.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trưởng Ban kinh tế xã hội HĐND huyện đã đánh giá cao những kết quả mà Lâm trường Đồng Sơn đạt được trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đối với người lao động giai đoạn 2013 - 2016. Đồng chí yêu cầu, công ty cần đánh giá rõ nét tình hình hoạt động, những thuận lợi, khó khăn của đơn vị trong giai đoạn 2013-2016 để từ đó có định hướng, giải pháp phát triển trong những năm tiếp theo; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, các chế độ, chính sách của nhà nước đối với người lao động; phát huy sức mạnh nội lực, sự đoàn kết sáng tạo, phấn đấu hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu, kế hoạch phát triển của đơn vị, góp phần tích cực vào việc khai thác lợi thế đồi rừng của địa phương để phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường sinh thái và tạo điểm nhấn thúc đẩy du lịch sinh thái trên địa bàn phát triển./.
 
Quang Huy