Skip to main content

Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện giám sát tại Canh Nậu

Chiều ngày 20/4/2017, Ban KT-XH (HĐND huyện) do đồng chí Nguyễn Văn Tuyền, Trưởng Ban Tố chức Huyện ủy, Trưởng Ban KT –XH làm trưởng đoàn đã về  giám sát việc triển khai, thực hiện các quy định của Pháp Luật về bảo vệ môi trường từ năm 2014 đến 2016  tại xã  Canh Nậu. Tiếp và làm việc cùng với đoàn có các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng ủy -  UBND và cán bộ chuyên môn của xã.
Từ năm 2014 đến nay, xã Canh Nậu đã xây dựng và ban hành các văn bản về bảo vệ môi trường, thành lập các tổ công tác thường xuyên kiểm tra hoạt động bảo vệ môi trường tại cơ sở; hướng dẫn thành lập các tổ tự quản về môi trường. Đã phổi hợp chặt chẽ với MTTQ, các đoàn thể trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến bảo vệ môi trường, nhất là tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của ô nhiễm môi trường, chủ động xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ, tiêu hủy xác gia súc, gia cầm chết, thu gom và xử lý vỏ chai lọ thuốc trừ sâu theo quy định; các hộ chăn nuôi lớn đã đầu tư kinh phí làm hầm Biôgas, nâng tổng số hầm trên địa bàn xã lên trên 200 hầm biogas. Ngoài ra, các cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm đã chủ động các biện pháp khắc phục như xây lò đốt rác xưởng bóc...
Tuy nhiên, xã Canh Nậu vẫn còn một số xưởng bóc gỗ đốt rác và một số hộ tận dụng rác gỗ bóc đốt lấy than đã gây khói bụi ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân; nhiều hộ chăn nuôi chưa có hầm biôgas, nước thải từ chăn nuôi, nước thải sinh hoạt xả trực tiếp ra môi trường chưa được xử lý...
Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí trưởng đoàn giám sát đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Canh Nậu cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của các tầng lớp nhân dân địa phương. Yêu cầu các xưởng gỗ bóc phải cam kết bảo vệ môi trường; cán bộ chuyên môn phối hợp với lực lượng công an tăng cường công tác kiểm tra phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi cố tình gây ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, cần nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ tự quản bảo vệ môi trường, đưa nội dung bảo vệ môi trường vào quy ước xây dựng bản văn hóa; đồng thời, coi đây là chỉ tiêu quan trọng để thi đua xếp loại cuối năm./.
 
 
Chu Hoa