Skip to main content

Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Yên Thế tổ chức phiên họp thứ 51

Sáng 18/7/2017, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Yên Thế tổ chức phiên họp thứ 51 nhằm đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 2017. Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Yên Thế chủ trì hội nghị.
Đến nay tổng nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Yên Thế thực hiện đạt trên 362 tỷ đồng; tổng dư nợ đến ngày 30/6/2017 đạt gần 360 tỷ đồng, tăng gần 29 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 8,65% so với năm 2016, với tổng số khách hàng còn dư nợ là 10.805 khách hàng, mức dư nợ bình quân là 34 triệu đồng/hộ, đạt 99,9% kế hoạch, tăng 2 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước. 
Dư nợ tập trung vào 13 chương trình tín dụng, như: cho vay hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ nghèo nhà ở; cho vay trồng rừng và phát triển chăn nuôi; học sinh sinh viên; sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn; nước sạch - vệ sinh môi trường nông thôn… Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã chủ động thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, tập trung thu hồi nợ đến hạn để cho vay quay vòng, đáp ứng đủ và kịp thời nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện. Qua đó chất lượng tín dụng được nâng lên, nợ quá hạn được kiểm soát ở mức thấp, chiếm tỷ lệ 0,08% trên tổng dư nợ, giảm 9 triệu đồng so với 31/12/2016. 
Bên cạnh đó, hoạt động các Tổ tiết kiệm và vay vốn đi vào nề nếp. Đến nay toàn huyện có 347 tổ tiết kiệm và vay vốn thực hiện gửi tiết kiệm với số dư tiết kiệm đến 30/6/2017 là 1 tỷ 253 triệu đồng, đạt 46,5% kế hoạch được giao năm 2017. Việc huy động tiết kiệm dân cư được chú trọng, tại 21/21 xã, thị trấn đã huy động được khách hàng gửi tiết kiệm với số tiền 5 tỷ đồng/7 tỷ đồng, đạt 71,4% kế hoạch được giao. Công tác kiểm tra, kiểm soát, đối chiếu, phân tích, đánh giá thực trạng nợ vay được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. 
Phát biểu kết luận hội nghị, Đ/c PCT thường trực UBND huyện - Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội huyện yêu cầu thời gian tới các xã, thị trấn cần thực hiện nghiêm túc chế độ giao ban, đặc biệt là giao ban đầu giờ để nâng cao chất lượng hoạt động; Ngân hàng chính sách xã hội huyện thực hiện tốt công tác phối hợp với các ngành, đoàn thể, địa phương đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương chính sách tín dụng mới của Đảng và Nhà nước đến các cấp, các ngành và nhân dân; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị trong chỉ đạo điều hành các hoạt động tín dụng; làm tốt công tác bình xét vay vốn, đồng thời quản lý tốt nguồn vốn tín dụng, đảm bảo nguồn vốn được sử dụng hiệu quả, hợp lý; tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng tín dụng ủy thác, chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn; thực hiện tốt việc kiểm soát nợ đến hạn, quá hạn; phấn đấu giảm dư nợ quá hạn và không để phát sinh nợ quá hạn mới…/.
 
Quang Huy