Skip to main content

83 hộ gia đình hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ phát triển kinh tế

Những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Yên Thế luôn xác định giúp hội viên thoát nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác hội. Hoạt động hỗ trợ hội viên thoát nghèo, phát triển kinh tế gia đình được các cấp hội triển khai cụ thể, thiết thực tới từng cơ sở, từng gia đình hội viên. Các cấp Hội CCB trong huyện đã tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, khoa học kỹ thuật trong các lĩnh vực: Khuyến nông, khuyến lâm, vay vốn, sản xuất đi đôi với bảo vệ môi trường… 
Đặc biệt, với Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi”, từ đầu năm 2018 đến nay, Hội CCB từ huyện đến cơ sở đã vận động cán bộ, hội viên CCB xây dựng được 65 mô hình kinh tế cho thu nhập cao, giúp đỡ được 83 hộ gia đình hội viên khó khăn phát triển kinh tế bằng cây con, giống, vốn với số tiền gần 59 triệu đồng; trích 77 triệu đồng từ quỹ hội cho 30 hộ vay không lấy lãi, cho 175 hộ vay với lãi suất thấp số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. 
Bên cạnh đó, làm tốt công tác thăm hỏi, các hoạt động thiện nguyện, chung tay xây dựng nông thôn mới; kết quả, đã vận động cán bộ, hội viên CCB tích cực tham gia nâng cấp đường giao thông liên thôn, liên xã; hiến gần 4,7 nghìn m2 đất làm hơn 26 km và cứng hóa gần 19 km đường giao thông nông thôn…
Với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, Hội CCB huyện đã khơi dậy phong trào CCB thi đua phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững trong toàn hội, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, hội viên CCB phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tiếp tục đóng góp công sức vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng địa phương./.
 
Văn Thư