Skip to main content

Hỏi đáp pháp luật

STT Về việc Ngày hỏi Phản hồi
1 Hỏi lịch cấp CMND 09/11/2017
2 Hỏi lịch làm việc 04/10/2017
3 Hỏi lịch làm việc 04/10/2017
4 Hỏi TTHC 03/10/2017
5 Hỏi TTHC 20/09/2017
6 Hổi TTHC 15/09/2017
7 Hỏi TTHC 14/09/2017
8 Hỏi thủ tục hành chính 06/09/2017
9 Hỏi TTHC 06/09/2017
10 Hỏi TTHC VỀ LĐTBXH 06/09/2017
11 Hỏi TTHC LINH VỰC LAO ĐỘNG 28/06/2017
12 Hỏi TTHC 05/05/2017
13 Hỏi lịch làm việc 05/05/2017
14 Cho hỏi thủ tục hành chính lĩnh vực lao động 05/05/2017
15 Các bước thực hiện TTHC 09/11/2016
16 Hỏi về thủ tục hành chính 08/11/2016
17 Hỏi TTHC 08/11/2016
18 Hỏi TTHC lĩnh vực KHĐT 08/11/2016
19 Hỏi TTHC 08/11/2016
20 Thủ tục hành chính 07/11/2016
21 Thủ tục hành chính 07/11/2016
22 Hỏi lịch làm việc 07/11/2016
23 Hỏi lịch làm việc 07/11/2016