Primary tabs

admin's picture

Hạn chế trong công tác quản lý đô thị và VSMT ở thị trấn Cầu Gồ

Người đăng admin lúc Tue, 2013-09-17 08:11

Cầu Gồ là một thị trấn mới được thành lập hơn 15 năm, đây là trung tâm kinh tế và văn hóa của huyện. Trong những năm qua, đã được Đảng, nhà nước quan tâm và đầu tư hàng chục tỷ đồng để xây dựng hạ tầng kiến trúc đô thị như: Điện, đường, trường, trạm. Nhưng đến nay, công tác quản lý đô thị và vệ sinh môi trường ở thị trấn Cầu Gồ còn yếu, chưa có những biện pháp hữu hiệu trong công tác quản lý, điều hành và xử lý đối với các trường hợp vi phạm lấn chiếm hành lang giao thông và tái lấn chiếm hành lang giao thông chưa được xử lý kiên quyết. Việc quản lý đô thị còn  hạn chế.

Mặc dù đã thành lập đội tự quản, duy trì hoạt động không được thường xuyên và hiệu quả chưa cao, vẫn còn để nhiều trường hợp vi phạm trật tự hành lang ATGT, lòng, lề đường và vỉa hè đường phố như; bầy bán hàng hóa, đặt biển quảng cáo, vật liệu xây dựng... diễn ra thường ngày. Việc tổ chức triển khai kế hoạch giải phóng hành lang và lập lại trật tự đô thị kết quả đạt chưa cao và không thường xuyên, một số người dân ý thức chấp hành chưa tốt.
Điều đáng nói ở đây là về công tác vệ sinh môi trường. Trong những năm qua, mặc dù đã được Huyện ủy – UBND huyện  tiếp tục đầu tư kinh phí VSMT cho thị trấn hàng năm, mua các thùng và xe đựng rác tập trung đặt dọc các tuyến đường trên 40 điểm ở thị trấn và nâng mức thu phí lên 50% so với mức phí cũ. Song người làm công ở đây chỉ thu gom rác ở trong  thùng có sẵn, còn rác ở (ngoài) họ không thu dọn mà thản nhiên đẩy xe qua. Mặt khác, xe thu gom rác đi đến đâu làm chảy nước thải ra đến đó, có mùi hôi tanh khó chịu làm ảnh hưởng đến môi sinh môi trường, điều đó gây bước xúc cho người dân. (xe vệ sinh môi trường mà lại gây ô nhiễm môi trường).
Qua sự việc trên mong rằng, cấp ủy, chính quyền thị trấn Cầu Gồ sớm có các biện pháp xử lý nghiêm đối với những người làm công ăn lương nhưng không hoàn thành nhiệm vụ như đã ký kết trong hợp đồng và không để xe gom rác thải chảy nước bẩn ra đường gây ô nhiễm, trả lại môi trường trong sạch cho cộng đồng./.