Primary tabs

admin's picture

Gà đồi Yên Thế được công nhận là thực phẩm an toàn Asean

Người đăng admin lúc Thứ 4, 2013-10-30 08:41

Một tin vui cho các hộ chăn nuôi gà đồi huyện Yên Thế nói riêng và tỉnh Bắc Giang nói chung đó là những thành công bước đầu trong chính sách phát triển nền nông nghiệp hàng hóa theo hướng an toàn sinh học, đưa gà đồi Yên Thế từ một thương hiệu địa phương trở thành thương hiệu Khu vực Đông Nam Á.

Sản phẩm “Gà đồi Yên Thế” là 1 trong 4 sản phẩm, thực phẩm của Việt Nam được nhận cúp vinh danh “Sản phẩm, thực phẩm tốt nhất Đông Nam Á- Asean bestfood” năm 2013, do ban tổ chức chương trình quảng bá Doanh nhân Asean vì môi trường xanh, xạch đẹp đẹp trao tại đất nước Singapo. Với chứng nhận này, “Gà đồi Yên Thế” đã trở thành sản phẩm nông sản hàng hóa mang thương hiệu mạnh không chỉ trong nước mà còn trên thế giới. Để bảo vệ vững chắc thương hiệu, UBND Huyện Yên Thế cũng đã chỉ đạo xúc tiến nhiều biện pháp đặc biệt nâng cao chất lượng đàn gà theo hướng an toàn sinh học từ khâu giống đến khâu xuất chuồng. Cùng với đó thu hút các doanh nghiệp sản xuất giống vào địa bàn, tập trung sản xuất con giống theo tiêu chuẩn gà mía lai và ri lai đảm bảo chất lượng tốt; các sản phẩm gà đồi Yên Thế đều được kiểm dịch, dán tem, kẹp chì ngay từ khi con giống một ngày tuổi, cho đến khi đủ ngày, đủ tháng xuất chuồng. Huyện Yên Thế cũng chủ động liên hệ với ban quản lí các chợ đầu mối ở thủ đô Hà Nội, cùng với các tư thương cam kết tiêu thụ gà đồi Yên Thế, hướng dẫn tư thương làm thủ tục cấp biển quảng cáo, và quyền kinh doanh gà đồi tại Hà Nội, ngoài ra kết hợp đồng bộ các biện pháp quyết tâm bảo vệ thương hiệu.

                                                               Quang Huy