Primary tabs

admin's picture

Phát huy truyền thống 82 năm Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Thế phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra

Người đăng admin lúc Thứ 2, 2013-09-09 08:27

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo và người Việt nam ở nước ngoài.
 Cách đây 82 năm, ngày 18/11/1930 Hội Phản đế đồng minh ra đời, hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập, lãnh đạo, gánh vác sứ mệnh tập hợp, đoàn kết dân tộc, phấn đấu cho mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đánh dấu giai đoạn phát triển mới truyền thống yêu nước và và đoàn kết dân tộc trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Từ đó đến nay Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam đã có những tên gọi khác nhau để phù hợp với từng giai đoạn cách mạng và không ngừng lớn mạnh, là một nhân tố quan trọng  tạo lên thắng lợi của cách mạng Việt Nam, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa.

 Với truyền thống quý báu ấy, 82 năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Yên Thế đã không ngừng được củng cố và mở rộng, góp phần quan trọng vận động, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện. Mặt trận Tổ quốc đã tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hăng hái tham gia các phong trào yêu nước, đẩy mạnh sản xuất xây dựng đời sống mới, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh.
  Năm 2012, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện hướng dẫn Uỷ ban MTTQ xã, thị trấn phối hợp với các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời đẩy mạnh việc "Làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh  gắn với thực hiện các phong trào, các cuộc vận động  ở địa phương mà nổi bật là thực hiện tốt phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong thời kỳ mới", phòng chống tội phạm ma tuý, cờ bạc, mại dâm, HIV/AIDS; xây dựng mô hình điểm "khu dân cư tự quản về môi trường" … Đặc biệt là tiếp tục triển khai sâu rộng có hiệu quả Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, duy trì xây dựng khu dân cư theo tiêu chí  "5 xây, 3 sạch" đã có nhiều chuyển biến rõ nét, được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo phối hợp thực hiện, nhân dân các dân tộc trong huyện đã tích cực tham gia hưởng ứng, nhiều việc làm tốt được nhân rộng và trở thành các phong trào có ý nghĩa như hiến đất, đóng góp tiền xây dựng đường giao thông nông thôn, các công trình phúc lợi. Tiêu biểu như: nhân dân xã Đồng Tâm đã hiến 25.000 m2 đất và tháo gỡ 1.278 m tường cay ... MTTQ xã An Thượng đã vận động nhân dân 2 thôn An Thành và Hồng Lĩnh hiến 2.105m2, 174,2m2 tường cay vôi, 110 cây lấy gỗ; đã đóng góp được trên 80 triệu đồng để đối ứng cứng hóa được 800m đường giao thông của thôn Tân An, thôn An Châu; nhân dân xã Tam Hiệp đóng góp được 95 triệu đồng để xây dựng hệ thống thoát nước thải trong cộng đồng dân cư thôn Yên Thế; nhân dân thôn Trại Ba xã Hồng Kỳ đã hiến 2.300m2  với chiều dài 2,3km, chiều rộng 1m; góp trên 5 triệu đồng để mở rộng đường liên thôn theo tiêu chí nông thôn mới...Ngoài ra Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn còn vận động nhân dân tham gia sửa chữa, bảo dưỡng và làm mới 202 km đường giao thông nông thôn; đào đắp được 11.375m3 đất đá; nạo vét, cứng hoá 39.019 m kênh mương, tham gia đóng góp 9.001 ngày công lao động góp phần cho bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới.
 Các hoạt động "Đền ơn, đáp nghĩa", "Tương thân, tương ái" hỗ trợ hộ nghèo gia đình chính sách được MTTQ và các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở quan tâm triển khai. Cuộc vận động "Tết vì người nghèo" năm 2012 đã vận động và phối hợp tặng cho người nghèo ăn tết được 3.582 xuất quà đạt tỷ lệ 68% hộ nghèo được nhận quà tết; hỗ trợ cho 148 hộ nghèo làm nhà mỗi hộ 2.000.000 đồng với tổng số tiền 296.000.000 đồng, hoàn thành chương trình xây dựng nhà ở theo Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ; rà soát và lập danh sách hỗ trợ 11 hộ nghèo khó khăn về nhà ở tại 11 xã trên toàn huyện mỗi hộ 20 triệu đồng từ nguồn kinh phí của Tập đoàn Dầu khí và NHNN&PTNT tỉnh Bắc Giang tài trợ; Phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp huyện hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Nhuận tại xã Tân Hiệp với số tiền 30 triệu đồng; Phối hợp với phòng LĐ-TBXH huyện, trích từ “Quỹ cứu trợ nhân dân” của huyện ủng hộ cho 168 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại 21 xã, thị trấn trong thời điểm giáp hạt, mỗi hộ 15 kg gạo tổng giá trị 30.240.000 đồng. Hỗ trợ 5 hộ nghèo gia đình chính sách mỗi hộ 1 sổ tiết kiệm trị giá 2.000.000 đồng từ nguồn Tập đoàn Tài chính SVA tài trợ... Hưởng ứng tháng cao điểm vì người nghèo năm 2012 Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện đã xây dựng kế hoạch tổ chức vận động đến các tổ chức, cá nhân các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, lực lượng vũ trang trên địa bàn, đến 30/10/2012 số tiền vận động ủng hộ là: 144.300.000 đồng.
Để thực hiện tốt các cuộc vận động của MTTQ và các chương trình an sinh xã hội góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã xây dựng 06 chương trình phối hợp với các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn huyện như: Phòng Văn hoá TTTT, Phòng Dân tộc; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phòng Lao động TB&XH; Phòng Tài nguyên & Môi trường, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ... cụ thể hóa những nội dung và trách nhiệm tham gia thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động, nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra.
 Phát huy truyền thống 82 năm qua và kết quả đạt được trong năm 2012, thời gian tới Uỷ ban MTTQ huyện tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nhất là Nghị quyết Trung ương 4(khoá XI) của BCH Trung ương Đảng "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay"; Nghị quyết số 59-NQ/TU ngày 08/4/2011 của Tỉnh ủy Bắc Giang về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trong giai đoạn hiện nay. Các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" gắn với mô hình xây dựng nông thôn mới; các hoạt động "Đền ơn, đáp nghĩa", " Uống nước nhớ nguồn", tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Mặt trận Tổ quốc các cấp, thường xuyên kiện toàn, củng cố nâng cao chất lượng tổ chức Mặt trận từ huyện đến cơ sở nhằm xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.
 Tự hào với truyền thống của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt nam 82 năm qua, khắc sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công!". Uỷ ban MTTQ từ huyện đến cơ sở quyết tâm phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; góp phần cùng cấp uỷ, chính quyền hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển KT - XH của địa phương năm 2012./.