Primary tabs

admin's picture

Vinh danh thương hiệu "Gà đồi Yên Thế"

Người đăng admin lúc Thứ 5, 2013-09-12 10:19

Những năm gần đây, thực hiện chủ trương đổi mới, hội nhập và phát triển của Đảng và Nhà nước. Phát huy lợi thế so sánh của một huyện miền núi có nhiều đồi núi thấp, phần lớn đã được che phủ kín bằng các cây lấy gỗ và cây ăn quả. Từ năm 2006 đến nay, huyện Yên Thế đã phát động mạnh mẽ phong trào chăn nuôi gà đồi giống địa phương dưới tán cây rừng và cây ăn quả. Cấp uỷ, chính quyền huyện Yên Thế đã xác định xây dựng thương hiệu cho gà đồi Yên Thế để góp phần nâng cao hiệu quả chăn nuôi, tăng thu nhập cho người dân, thúc đẩy kinh tế phát triển.

Gà đồi Yên Thế, với 02 giống chủ lực là Ri lai và Mía lai được đánh giá là giống có ngoại hình đẹp, chất lượng thịt thơm ngon, được chăn thả trên đồi cây, chăn nuôi theo đúng quy trình sinh học. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp nên đàn gà tại huyện Yên Thế đã có bước phát triển mạnh mẽ về quy mô và chất lượng. Đến nay, Yên Thế đã trở thành huyện có tổng đàn gia cầm lớn nhất toàn quốc với tổng đàn gà tính theo thời điểm luôn đạt trên 4 triệu con. Toàn huyện có trên 2.000 hộ chăn nuôi với số lượng từ 1.000 con trở lên; cá bi