Skip to main content

QĐ v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Đường nội đồng thôn Vi Sơn đi Ao Cạn xã Đông Sơn

Chủ đầu tư: 
UBND xã Đông Sơn
Tổng mức đầu tư: 
715 039 000.00
Thời gian KC HT: 
Thứ năm, July 19, 2018
Tình trạng: 
Đã hoàn thành