Skip to main content

QĐ v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Cứng hóa kênh mương thôn Đồng Gia đi Đồng Tâm xã Tân Hiệp huyện Yên Thế

Chủ đầu tư: 
UBND xã Tân Hiệp
Tổng mức đầu tư: 
943 397 000.00
Thời gian KC HT: 
Thứ năm, July 19, 2018
Tình trạng: 
Đã hoàn thành