Skip to main content

QĐ v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Cầu nhà ông Mạnh Chít xã Xuân Lương, huyện Yên Thế

Chủ đầu tư: 
UBND xã Xuân Lương
Tổng mức đầu tư: 
364 360 000.00
Thời gian KC HT: 
Thứ năm, July 19, 2018
Tình trạng: 
Đã hoàn thành