Skip to main content

QĐ phê duyệt danh sách đối tượng được hỗ trợ vay vốn làm nhà ở theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang năm 2018

Chủ đầu tư: 
Phòng KT-HT
Tổng mức đầu tư: 
0.00
Thời gian KC HT: 
Thứ năm, July 19, 2018
Tình trạng: 
Đã hoàn thành