Skip to main content
STT Tên dự án Chủ đầu tư Thời gian Tổng mức đầu tư( Triệu đồng) File
61 QĐ v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Cứng hóa đường GTNT thôn Yên Thượng, thôn Đền Cô, Tam Hiệp Xã Tam Hiệp 2016 50 743 000.00
62 QĐ v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Cải tạo đường nội bộ khu trung tâm UBND huyện Yên Thế Huyện Yên Thế 2016 965 828 000.00
63 QĐ V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường vào đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sỹ Huyện Yên Thế 2016 1 007 490 000.00
64 QĐ v/v phê duyệt thuyết minh dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 năm 2016 Hồng Kỳ 2016 590 840 000.00
65 QĐ v/v phê duyệt thuyết minh dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương Phòng Nông nghiệp 2016 96 146 400.00
66 QĐ v/v phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Mua giống lúa lai, ngô lai cung ứng vụ Mùa năm 2016 theo chương trình trợ giá của UBND huyện Yên Thế Phòng Nông nghiệp 2016 969 800 000.00
67 QĐ v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: sửa chữa, nâng cấp cứng hóa kênh từ nhà ông Nhàn đến nhà ông Tâm, Đồng Hưu xã Đồng Hưu 2016 6 717 000 000.00
68 QĐ phê duyệt cho vay vốn từ quỹ Quốc gia về việc làm Huyện Yên Thế 2016 175 000 000.00
69 QĐ v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Đèn đường chiếu sáng xã Tân Sỏi, hạng mục: Đèn chiếu sáng Tân Sỏi 2016 34 687 000.00
70 QĐ v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Cải tạo đường nội bộ khu trung tâm UBND huyện Yên Thế Ban quản lý dự án 2016 7 602 000.00
71 QĐ v/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án khu dân cư mới TT Bố Hạ, Yên Thế đợt 2 Huyện Yên Thế 2016 48 751 000.00
72 QĐ v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Kè chống sát lở kết hợp đê ngăn lũ đường cứu hộ, cứu nạn 4 xã vùng sông Thương sông Sỏi, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang; hạng mục: Dịch chuyển đường dây 0,4KV lô số II trạm biến áp Đông Sơn, huyện Yê xã Đông Sơn 2016 7 013 000.00
73 QĐ v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Cải tạo đường vào nhà bà Xuân Cẩm, Canh Nậu xã Canh Nậu 2016 1 007 000.00
74 QĐ v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Cứng hóa đường GTNT từ trường tiểu học đi thôn Tiếu, Đồng Lạc xã Đồng Lạc 2016 619 789 000.00
75 QĐ v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Đường bê tông bản Cô Đây, Canh Nậu Canh Nậu 2016 162 709 000.00
76 QĐ phê duyệt cho vay vốn từ quỹ Quốc gia về việc làm Huyện Yên Thế 2016 750 000 000.00
77 QĐ v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Đèn đường chiếu sáng xã Tân Sỏi, hạng mục: Đèn chiếu sáng UBND Tân Sỏi 2016 34 687 000.00
78 QĐ V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Kè đá đập Đồng Mơ xã Tam Hiệp UBND Tam Hiệp 2016 70 059 000.00
79 QĐ V/v phê duyệt đề cương nhiệm vụ tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Đường vào Đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ huyện Yên Thế QĐ V/v phê duyệt đề cương nhiệm vụ tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Đường Ban quản lý dự án 2016 1 072 200 000.00
80 QĐ V/v phê duyệt đề cương nhiệm vụ tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Đường vào Đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ huyện Yên Thế Ban quản lý dự án 2016 25 602 600.00

Pages