Skip to main content

Quyết định về việc phê duyệt đề tài "Nghiên cứu bảo tồn và phát triển cây trà hoa vàng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang"

Quyết định về việc phê duyệt đề tài "Nghiên cứu bảo tồn và phát triển cây trà hoa vàng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang"

 

Tên đề tài: 
Quyết định về việc phê duyệt đề tài "Nghiên cứu bảo tồn và phát triển cây trà hoa vàng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang"
Cấp quản lý: 
Tỉnh
Lĩnh vực: 
Nông nghiêp và PTNT
Thời gian: 
Thứ tư, September 20, 2017 - 00
Đơn vị chủ trì: 
Sở NN&PTNT
Kết quả: 
Đã hoàn thành