Skip to main content

"Nghiên cứu, trồng thử nghiệm các giống bạch đàn lai UG24 và UG54

Quyết định về việc phê duyệt đề tài "Nghiên cứu, trồng thử nghiệm các giống bạch đàn lai UG24 và UG54 có năng suất cao đã được công nhận vào trồng rừng sản xuất tại tỉnh Bắc Giang"

Tên đề tài: 
"Nghiên cứu, trồng thử nghiệm các giống bạch đàn lai UG24 và UG54
Cấp quản lý: 
Tỉnh
Lĩnh vực: 
Nông nghiêp và PTNT
Thời gian: 
Thứ tư, September 20, 2017 - 00
Đơn vị chủ trì: 
Sở NN&PTNT
Kết quả: 
Đang thực hiện