Skip to main content

Nghiệm thu SKKN

Hướng dẫn viết và nghiệm thu SKKN hoặc đề tài nghiên cứu khoa học hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm 2016-2017  

Tên đề tài: 
Hướng dẫn viết và nghiệm thu SKKN hoặc đề tài nghiên cứu khoa học hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm 2016-2017
Lĩnh vực: 
Giáo dục và Đào tạo
Thời gian: 
Thứ tư, September 20, 2017 - 00
Đơn vị chủ trì: 
Phòng GD-ĐT
Kết quả: 
Đã hoàn thành