Skip to main content

Nghiệm thu Dự án cam

Đề xuất danh mục nhiệm vụ KHCN cơ sở năm 2017

Thời gian: 
Thứ 3, June 28, 2016 - 00
Đơn vị chủ trì: 
Phòng Nông nghiệp &PTNT huyện
Kết quả: 
Đã hoàn thành