Skip to main content

bổ sung Đề tài, SKKN, giáo trình phục vụ xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT

bổ sung Đề tài, SKKN, giáo trình phục vụ xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT

 

Tên đề tài: 
bổ sung Đề tài, SKKN, giáo trình phục vụ xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT
Cấp quản lý: 
Tỉnh
Lĩnh vực: 
Giáo dục và Đào tạo
Thời gian: 
Thứ tư, September 20, 2017 - 00
Đơn vị chủ trì: 
Sở GD-ĐT
Kết quả: 
Đã hoàn thành