Skip to main content
STT Mã đề tài Tên đề tài Đơn vị chủ trì Thời gian File
1 bổ sung Đề tài, SKKN, giáo trình phục vụ xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT bổ sung Đề tài, SKKN, giáo trình phục vụ xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT Sở GD-ĐT 2017
2 Quyết định về việc phê duyệt đề tài "Nghiên cứu bảo tồn và phát triển cây trà hoa vàng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang" Quyết định về việc phê duyệt đề tài "Nghiên cứu bảo tồn và phát triển cây trà hoa vàng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang" Sở NN&PTNT 2017
3 "Nghiên cứu, trồng thử nghiệm các giống bạch đàn lai UG24 và UG54 "Nghiên cứu, trồng thử nghiệm các giống bạch đàn lai UG24 và UG54 Sở NN&PTNT 2017
4 Đăng kí nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp ngành 2018 Đăng kí nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp ngành 2018 Phòng GD-ĐT 2017
5 Nghiệm thu SKKN Hướng dẫn viết và nghiệm thu SKKN hoặc đề tài nghiên cứu khoa học hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm 2016-2017 Phòng GD-ĐT 2017
6 Nghiệm thu Dự án cam Phòng Nông nghiệp &PTNT huyện 2016
7 Bổ sung đối tượng miễn SKKN hoặc đề tài NCKH- Hội thi GVDG cấp huyện năm 2015-2016 Phòng GD-ĐT 2016
8 Thông báonghiệm thu SKKN hoặc đề tài NCKH Phòng GD-ĐT 2016
9 Thử nghiệm Thử nghiệm UBND huyện 2016