Skip to main content

Danh bạ điện tử huyện Yên Thế

STT Họ tên Email Điện thoại Chức vụ Phòng ban
51 Nguyễn Thị Nga ngant_yenthe@bacgiang.gov.vn; pnv_yenthe@bacgiang.gov.vn 02403876051 Phó trưởng phòng Phòng Nội vụ
52 Trần Ánh Tuyết tuyetta_yenthe@bacgiang.gov.vn 02403876051 Trưởng phòng Phòng Nội vụ
53 Vũ Trí Hải haivt_yenthe@bacgiang,gov.vn Văn phòng HĐND&UBND huyện
54 Thân Minh Sâm samtm_yenthe@bacgiang.gov.vn Phòng Tổng hợp VP HĐND&UBND huyện
55 Trần Thị Lý lytt_yenthe@bacgiang.gov.vn 02403577666 Cán bộ Văn phòng HĐND&UBND huyện
56 Nguyễn Thị Thanh Phương binhphuong6868@gmail.com 0915250668 Trưởng phòng Phòng Văn hóa
57 Thân Thân Nam thannam1983@gmail.com 0919220836 Cán bộ Văn phòng HĐND&UBND huyện

Pages