Skip to main content

Danh bạ điện tử huyện Yên Thế

STT Họ tên Email Điện thoại Chức vụ Phòng ban
41 Vũ Trung Kiên pgd_yenthe@bacgiang.gov.vn 02403876326 Phó trưởng phòng Phòng Lao đông – TB&XH huyện
42 Trần Thị Thanh Tâm pld_yenthe@bacgiang.gov.vn 02403876326 Trưởng phòng Phòng Lao đông – TB&XH huyện
43 Nguyễn Thị Dự pld_yenthe@bacgiang.gov.vn; 02403876326 Phó trưởng phòng Phòng Lao động – TB&XH
44 Trần Anh Hiếu hieutt_yenthe@bacgiang.gov.vn;taichinhkh_yenthe@bacgiang.gov.vn 02403876214 Trưởng phòng Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện
45 Lưu Thị Uyên uyenlt_yenthe@bacgiang.gov.vn;taichinhkh_yenthe@bacgiang.gov.vn 02403876214 Trưởng phòng Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện
46 Hoàng Thị Hải Yến pgd_yenthe@bacgiang.gov.vn 02403876217 Phó trưởng phòng Phòng Giáo dục – Đào tạo
47 Giáp Văn Thành pgd_yenthe@bacgiang.gov.vn 02403876217 Phó trưởng phòng Phòng Giáo dục – Đào tạo
48 Nguyễn Thế Bình pgd_yenthe@bacgiang.gov.vn 02403876217 Phó trưởng phòng Phòng Giáo dục – Đào tạo
49 Trịnh Quang Đạt dattq_yenthe@bacgiang.gov.vn; pgd_yenthe@bacgiang.gov.vn 02403876217 Trưởng phòng Phòng Giáo dục – Đào tạo
50 Nguyễn Xuân Hải hainx_yenthe@bacgiang.gov.vn; pnv_yenthe@bacgiang.gov.vn 02403876051 Phó trưởng phòng Phòng Nội vụ

Pages