Skip to main content

Danh bạ điện tử huyện Yên Thế

STT Họ tên Email Điện thoại Chức vụ Phòng ban
31 Triệu Văn Phượng vanhoatttt_yenthe@bacgiang.gov.vn; 02403 876 266-0983876847 Trưởng phòng Phòng Văn hóa
32 Vương Thị Thái phongyte_yenthe@bacgiang.gov.vn; 02403 832935-01687101585 Phó trưởng phòng Phòng Y tế
33 Lư Văn Giang phongyte_yenthe@bacgiang.gov.vn; 02403 509459-0982832034 Trưởng phòng Phòng Y tế
34 Nguyễn Văn Lạc hatangkt_yenthe@bacgiang.gov.vn; 02403 577 333 Phó trưởng phòng Phòng Kinh tế - Hạ tầng
35 Chu Văn Thi hatangkt_yenthe@bacgiang.gov.vn; 02403 577 333 Trưởng phòng Phòng Kinh tế - Hạ tầng
36 Nguyễn Thị Thanh Xuân pnn_yenthe@bacgiang.gov.vn 02403876222 Trưởng phòng Phòng NN&PTNT
37 Hoàng Văn Thái hatangkt_yenthe@bacgiang.gov.vn; 02403 535 378 Phó trưởng phòng Phòng Kinh tế - Hạ tầng
38 Triệu Tiến KHải dantoctg_yenthe@bacgiang.gov.vn 02403 832 968 Trưởng phòng Phòng Dân tộc
39 Lương Văn Hiến pnn_yenthe@bacgiang.gov.vn 02403876222 Phó trưởng phòng Phòng Lao đông – TB&XH huyện
40 Nguyễn Văn Đông pnn_yenthe@bacgiang.gov.vn 02403876222 Phó trưởng phòng Phòng Lao đông – TB&XH huyện

Pages