Skip to main content

Danh bạ điện tử huyện Yên Thế

STT Họ tên Email Điện thoại Chức vụ Phòng ban
21 Long Thị Lương bvdk_yenthe@bacgiang.gov.vn 0917325686 Bệnh viện đa khoa
22 Tăng Ngọc Chân bvdk_yenthe@bacgiang.gov.vn 0915466626 Bệnh viện đa khoa
23 Đặng Hữu Tuấn bvdk_yenthe@bacgiang.gov.vn 0913073122 Bệnh viện đa khoa
24 Hoàng Trường Uẩn 0240626308 Phó trưởng phòng Ban chỉ huy Quân sự
25 Vũ Minh Sơn 02403876201 Phó trưởng phòng Ban chỉ huy Quân sự
26 Lê Mạnh Kha 02403876201 Trưởng phòng Ban chỉ huy Quân sự
27 Nguyễn Hữu Nam congan_yenthe@bacgiang.gov.vn 02403876519 -0904167582 Phó trưởng phòng Công an huyện
28 Phan Thanh Hợp congan_yenthe@bacgiang.gov.vn 02403876216-0989281666 Phó trưởng phòng Công an huyện
29 Thân Văn Duy congan_yenthe@bacgiang.gov.vn 02403876216-0989281666 Trưởng phòng Công an huyện
30 Nguyễn Đình Quyết yenthe_vt@bacgiang.gov.vn 02403 876 241-0913235223 Chánh Văn Phòng Phòng Tổng hợp VP HĐND&UBND huyện

Pages