Skip to main content

Danh bạ điện tử huyện Yên Thế

STT Họ tên Email Điện thoại Chức vụ Phòng ban
11 Nguyễn Thị Hồng tdnmnyt_sldtbxh@bacgiang.gov.vn 0983577295 Trưởng phòng Trường TC Nghề miền núi
12 Hoàng Văn Ba bahv_yenthe@bacgiang.gov.vn 02043876424 Phó trưởng phòng Kho bạc Nhà nước huyện
13 Dương Công Sáu duongcongsau@gmail.com 0942578459 Trưởng phòng Kho bạc Nhà nước huyện
14 Trần Ngọc Bích Trưởng phòng Hội đông y
15 Ngô Thị Phúc 0983308971 Trưởng phòng Hội Chữ thập đỏ
16 Nguyễn Văn Thành 0915622446 Phó trưởng phòng Hạt kiểm lâm
17 Âu Mỹ Thường 0913561674 Phó trưởng phòng Hạt kiểm lâm
18 Phạm Văn Hiền 0982292887 Trưởng phòng Hạt kiểm lâm
19 Dương Thị Hồng Hạnh yenthe@bacgiang.vnptost.vn 02043535997 Phó trưởng phòng Bưu điện
20 Nguyễn Thị Kim Thúy yenthe@bacgiang.vnptost.vn 02043535997 Trưởng phòng Bưu điện

Pages