Skip to main content

Danh bạ điện tử huyện Yên Thế

STT Họ tên Email Điện thoại Chức vụ Phòng ban
1 Long Thị Lương bvdk_yenthe@bacgiang.gov.vn 0917325686 Bệnh viện đa khoa
2 Tăng Ngọc Chân bvdk_yenthe@bacgiang.gov.vn 0915466626 Bệnh viện đa khoa
3 Đặng Hữu Tuấn bvdk_yenthe@bacgiang.gov.vn 0913073122 Bệnh viện đa khoa
4 Hoàng Trường Uẩn 0240626308 Phó trưởng phòng Ban chỉ huy Quân sự
5 Vũ Minh Sơn 02403876201 Phó trưởng phòng Ban chỉ huy Quân sự
6 Lê Mạnh Kha 02403876201 Trưởng phòng Ban chỉ huy Quân sự
7 Nguyễn Hữu Nam congan_yenthe@bacgiang.gov.vn 02403876519 -0904167582 Phó trưởng phòng Công an huyện
8 Phan Thanh Hợp congan_yenthe@bacgiang.gov.vn 02403876216-0989281666 Phó trưởng phòng Công an huyện
9 Thân Văn Duy congan_yenthe@bacgiang.gov.vn 02403876216-0989281666 Trưởng phòng Công an huyện
10 Nguyễn Đình Quyết yenthe_vt@bacgiang.gov.vn 02403 876 241-0913235223 Chánh Văn Phòng Phòng Tổng hợp VP HĐND&UBND huyện

Pages