Skip to main content

ĐẢNG ỦY, HĐND, UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN

   

 

 

XÃ XUÂN LƯƠNG
1. Đồng chí:  Ninh Quảng Nghiệp
Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ
Điện thoại: 02043830053  - 0985415946
 
2.  Đồng chí: Dương Văn Hạ
Chức vụ:  Chủ tịch HĐND
Điện thoại: 02043830110  
 
3. Đồng chí:  Thân Nhân Khuyến
Chức vụ:  Chủ tịch UBND
Điện thoại: 02043830110 
 
4. Đồng chí:  Vũ Đức Thuận
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND
Điện thoại: 02043830110 - 0979 956596
 
XÃ CANH NẬU
1. Đồng chí:  Nguyễn Văn Thể
Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ
Điện thoại: 02043830453 - 0977 770 107
 
2. Đồng chí:  Sầm Bá Tàn
Chức vụ: Phó Bí thư ĐU, Chủ tịch UBND
Điện thoại: 02043830114 - 0985168834
 
3. Đồng chí:  Nông Văn Nhị
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND
Điện thoại: 02043830114 - 0978.690.114
 
4. Đồng chí:  Nguyễn Duy Thạch
Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực
Điện thoại: 02043830114  -0972310532
 
XÃ ĐỒNG TIẾN
1. Đồng chí:  Trần Đức Thuỷ
Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ
Điện thoại:  02043531673 – 0946500532
 
2. Đồng chí:  Trần Thế Tùng
Chức vụ: HUV, PBT, CT UBND xã         
Điện thoại: 02043830184 -0975923886
 
3. Đồng chí:  Nguyễn Thị Quy
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã
Điện thoại: 02043830184 - 0943598718

 

4. Đồng chí:  Ân Văn Đức

Chức vụ: PBT TTĐảng ủy, CTHĐND xã

Điện thoại: 02043531673-0979730915

 

5.  Đồng chí: Phạm Quang Huy

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã

Điện thoại: 02043830184-01273141222

 
XÃ ĐỒNG VƯƠNG
1. Đồng chí: Vi Văn Minh
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy-CTHĐND xã
Điện thoại: 02043 830388-0979 830 548-0916 007 736
 
2. Đồng chí: Phan Văn Hoằng
Chức vụ: PBTĐU- thường trực đảng
Điện thoại: 0986 107 429-01232 060 660
 
3. Đồng chí: Long Văn Tú
Chức vụ: PBTĐU- Chủ tịch UBND xã
Điện thoại: 02043 830 098-0978 574 127-0919 088 128
 
4. Đồng chí: Trần Thị Nhung
Chức vụ: ĐUV- PCTHĐND xã
Điện thoại: 0984799 737-0916 051 547
        
XÃ TAM TIẾN
1. Đồng chí:  Đặng Chí Nguyện
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã
Điện thoại:  02043831780-0986914673
 
2. Đồng chí:  Nguyễn Duy Lâm
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã
Điện thoại:02403830090 -0983830665
 
3. Đồng chí:  Doãn Mạnh Sơn
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã
Điện thoại: 02043830090  - 0983288618
 
   XÃ  TAM HIỆP    
1. Đồng chí: Đoàn Đức Vinh
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND
Điện thoại: 02043876106 - 0915535359
 
2. Đồng chí:  Hoàng Ngọc Khánh
Chức vụ: Chủ tịch UBND        
Điện thoại:  02043876106 - 0945733886
 
3. Đồng chí:  Nguyễn Văn Minh
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã
Điện thoại: 02046556696 – 0985365290
 
  XÃ TÂN HIỆP      
1. Đồng chí:  Thân Văn Quyết
Chức vụ:  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND     
Điện thoại:  02043876391- 0984219711
 
3. Đ/c Nguyễn Đình Quyết
Chức vụ: Chủ tịch UBND xã
Điện thoại: 02043 876 241-0913235223
Email: quyetnd_yenthe@bacgiang.gov.vn
 

3.  Đồng chí: Hoàng Văn Trường 

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND   
Điện thoại:  02043876391
 
   XÃ AN THƯỢNG 
1. Đồng chí:  Trần Hồng Tuấn
Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND 
Điện thoại: 02043577722 - 0977770179
 
2. Đồng chí:  Bùi Xuân Cung
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy,  Chủ tịch UBND xã  
Điện thoại: 02043876362 - 0982793207
 
3. Đồng chí:  Nguyễn Thị Thanh
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND
Điện thoại: 02043876362
 
 XÃ TIẾN THẮNG   
1. Đồng chí:  Phùng Thế Văn
Chức vụ: Bí thư  Đảng uỷ     
Điện thoại: 02043577721- 0982876347
 
2. Đồng chí:  Nguyễn Văn Lưu
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 
Điện thoại: 02043876064 - 0984978032
 
3. Đồng chí:  Lê Đức Hải
Chức vụ: Phó hủ tịch UBND   
Điện thoại: 02043876064 - 0982876347
 
4. Đồng chí: Trần Trung Hiếu
Chức vụ: Chủ tịch HĐND, Thường trực Đảng uỷ 
Điện thoại: 02043577721 – 01629616693
 
XÃ PHỒN XƯƠNG      
1. Đồng chí:  Lý Xuân Thịnh
Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ -CTHĐND xã
Điện thoại: 0918986186
 
2. Đồng chí:  Nguyễn Văn Thế
Chức vụ: PBT Thường trực Đảng ủy 
Điện thoại:  0983876992
 
3. Đồng chí:  Lê Đức Phòng
Chức vụ: Chủ tịch UBND xã
Điện thoại: 0983876169
 
4. Đồng chí: Dương Đức Hải
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã
Điện thoại: 02043876354 -0983876855  
 
 THỊ TRẤN CẦU GỒ   
1.  Đồng chí:  Phạm Xuân Dương
Chức vụ: Bí thư, Chủ tịch
Điện thoại: 02043 876 327-0983466036
Email: duongpx_yenthe@bacgiang.gov.vn
 
2. Đồng chí:  Nguyễn Văn Soạn
Chức vụ: Thường trực đảng
Điện thoại: 0983.980.467
 
3. Đồng chí:   Hoàng Văn Thắng
Chức vụ:  Phó Chủ tịch HĐND thị trấn
Điện thoại: 0882623866
 
4. Đồng chí:  Tô Xuân Hảo
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND    
Điện thoại: 0984214423
 
 XÃ ĐỒNG LẠC
1. Đồng chí:  Lăng Thế Nghị
Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND   
Điện thoại: 02043832 620 - 0986460838
 
2. Đồng chí:  Lê Huy Tưởng
Chức vụ:  Phó Bí thư, Chủ tich UBND  
Điện thoại: 02043876308 - 0913107045
 
3. Đồng chí:  Triệu Lam Sơn
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND  
Điện thoại: 02043876308 -0974638847  
 
 XÃ TÂN SỎI   

1.  Đồng chí: Nguyễn Văn Hải

Chức vụ:  Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND 
Điện thoại: 0986471795
 
2.Đồng chí:  Nguyễn Quang Chiến
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Điện thoại: 02043877702 - 0916061407
 
3.Đồng chí:  Vũ Quang Tuyến
Chức vụ:  Phó Chủ tịch UBND  
Điện thoại: 02043877702 - 0985168788
 
XÃ BỐ HẠ    
1. Đồng chí:  Trịnh Tiến Sửu
Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND
Điện thoại: 02043677121 - 0983677019
 
2. Đồng chí:  Vũ Văn Phong
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND     
Điện thoại: 02043877429  - 0989621899
 
3. Đồng chí:  Trần Thị Hà
Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND   
Điện thoại: 02043877429 - 01684948312 
 
4. Đồng chí:  Nguyễn Đoàn Khởi
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND   
Điện thoại: 02043877429 - 0978187373 

 

5. Đồng chí Dương Văn Tuyên

Chức vụ:  Thường trực Đảng ủy

Điện thoại: 0968083965

 

THỊ TRẤN BỐ HẠ 
1. Đồng chí:   Đặng Việt Hùng
Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ
Điện thoại: 02043677233-01679379888
 
2. Đồng chí:  Nguyễn Văn Mạnh
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 
Điện thoại: 02043877383-0917638365
 
3. Đồng chí:  Nguyễn Văn Cộng
Chức vụ: Chủ tịch HĐND    
Điện thoại: 02043877383 - 0979020837
 
4. Đồng chí:  Nguyễn Văn Khanh
Chức vụ:  Phó Chủ tịch HĐND
Điện thoại:  02043877383 - 0986375705
 
5. Đồng chí:  Tăng Thị Ngoạn
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND
Điện thoại: 02043 877 383-0984799738
 
 XÃ ĐÔNG SƠN     
1. Đồng chí:  Nguyễn Tiến Hà
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy 
Điện thoại:  02043530906 - 0988054929
 
2. Đồng chí:  Bùi Ngọc Thu
Chức vụ: Phó Bí thư- Chủ tịch HĐND
Điện thoại: 02043530906-01687441545
 
3.  Đồng chí:  Đặng Quý Hưng
Chức vụ:  Phó Bí thư Đảng ủy,  Chủ tịch UBND
Điện thoại:  02043877439 -0985174354 
 
4. Đồng chí:  Ngô Quang Sản
Chức vụ:  Phó Chủ tịch UBND
Điện thoại: 02043877439 - 0973615139
 
 
   XÃ HƯƠNG VĨ   
1. Đồng chí:  Hoàng Văn Hữu
Chức vụ:  Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND
Điện thoại: 02043530545 - 0989846636
 
2. Đồng chí:  Nguyễn Ngọc Trìu
Chức vụ:  Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 
Điện thoại:  02043530545 -  0985901996
 
3. Đồng chí:   Nguyễn Ánh Tùng
Chức vụ:  Phó Chủ tịch  UBND    
Điện thoại: 02043877422 -  0982530354
 
  XÃ ĐỒNG HƯU  
1. Đồng chí:  Liểu Văn Luyến
Chức vụ:  Bí thư Đảng uỷ , Chủ tịch HĐND 
Điện thoại:  0973150188
 
2. Đồng chí:  Nguyễn Xuân Thu
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy
Điện thoại: 0981832335
 
 
3. Đồng chí:  Nguyễn Văn Tuyên
Chức vụ:  Chủ tịch UBND  
Điện thoại: 097390619
 
4. Đồng chí:  Đàm Văn Thoi
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND  
Điện thoại: 02043877401 - 01687505689
 
5. Đồng chí: Nguyễn Ngọc Dương
Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã
Điện thoại: 0984656253
 
   XÃ ĐỒNG KỲ  
  1. Đồng chí:  Phạm Duy Kiểm
Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ- Chủ tịch HĐND xã
Điện thoại: 02043531387-0982312986
 
2. Đồng chí:  Nguyễn Duy Lâm
Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã
Điện thoại: 02043877433-01685800390
 
3. Đồng chí:  Lăng Quốc Long
Chức vụ:  Chủ tịch UBND xã  
Điện thoại: 02043877433 - 0912990126
 
4. Đồng chí:  Bùi Văn Sáu
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã
Điện thoại: 02043877433-01669495893
 
 XÃ HỒNG KỲ         

 

1. Đồng chí:  Mai Trung Dũng

Chức vụ: Bí thư
Điện thoại: 0989718289
Email: dungmt_yenthe@bacgiang.gov.vn

2. Đồng chí:  Phạm Thanh Tôn
Chức vụ: PBTTT Đảng ủy-CTHĐND
Điện thoại: 02043876120-0988110720
 
3.  Đồng chí:  Long Mạnh Thắng
Chức vụ: Chủ tịch UBND  
Điện thoại: 02043876120-01674834123
 
4. Đồng chí: Đỗ Văn Triệu
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND  
Điện thoại: 02043876120-0988161301
 
5. Đồng chí:  Lục Văn Bẩy
Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND
Điện thoại: 02043876120-0976928859
 
  XÃ ĐỒNG TÂM     
1. Đồng chí:  Dương Văn Thế

Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ  - Chủ tịch HĐND  

Điện thoại: 0972121937

 

2.  Đồng chí: Nguyễn Văn Thái

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

Điện thoại:  0987167319

 

3. Đồng chí: Vũ Trọng Dũng

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, CTUBND     

Điện thoại: 0987530900

 

4. Đồng chí:  Nguyễn Văn Thành

Chức vụ: Phó Chủ tịch  UBND     

Điện thoại: 0986 917 105

 

5. Đồng chí: Nguyễn Thái Hạnh

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

Điện thoại: 0124134991     

 
                  
    
 
                                     DANH SÁCH PHÂN CÔNG CÁC ĐƠN VỊ PHỤ TRÁCH XÃ

 

TT
Tên xã
Đơn vị phụ trách
1     
Xuân Lương
Công an huyện
2     
Canh Nậu
Đài Truyền thanh- TH huyện
3     
Đồng Vương
Phòng Dân tộc
4     
Đồng Tiến
Thanh tra huyện
5     
Tam Tiến
Phòng Kinh tế - Hạ tầng
6     
Tam Hiệp
Phòng LĐTBXH huyện
7     
Tân Hiệp
Hội phụ nữ
8     
Tiến Thắng
Huyện đoàn
9     
An Thượng
Phòng Tư pháp
10            
Phồn Xương
Hội nông dân huyện
11            
TT Cầu Gồ
Phòng Tài chính - Kế hoạch
12            
Đồng Lạc
Phòng Nội vụ
13            
Tân Sỏi
Phòng GD-ĐT huyện
14            
Bố Hạ
Phòng Tài nguyên – Môi trường
15            
TT Bố Hạ
Ban chỉ huy Quân sự huyện
16            
Đông Sơn
VP HĐND&UBND huyện
17            
Hương Vỹ
Phòng VH-TT huyện
18            
Đồng Hưu
Liên đoàn lao động huyện
19            
Đồng Tâm
Hội cựu chiến binh huyện
20            
Hồng Kỳ
Phòng Y tế
21            
Đồng Kỳ
Phòng Nông nghiệp &PTNT