Skip to main content

CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG, TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

CÔNG AN HUYỆN
1. Đồng chí:  Thân Văn Duy
Chức vụ: Trưởng Công an huyện
Điện thoại: 02043876216-0989281666

 

2. Đồng chí: Phan Thanh Hợp

Chức vụ: Phó Trưởng Công an huyện
Điện thoại:  02043876405 

 

3. Đồng chí: Nguyễn Hữu Nam

Chức vụ: Phó Trưởng Công an huyện
Điện thoại: 02043876519 -0904167582

 

4. Đồng chí: Lê Tiến Toàn

Chức vụ: Phó Trưởng Công an huyện
Điện thoại: 0913544596
 
5. Phòng trực ban
Số điện thoại: 02043876211
 
BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN
1. Đồng chí: Lê Mạnh Kha
Chức vụ: Chỉ huy trưởng
Điện thoại: 02043876201
 
2. Đồng chí: Vũ Minh Sơn
Chức vụ: Chính trị viên
Điện thoại: 02043534922 
 
3. Đồng chí: Hoàng Trường Uẩn
Chức vụ: PCHT-TMT              
Điện thoại: 0204626308 
 
4. Đồng chí:  Nguyễn Đăng Chính
Chức vụ: PCHT-ĐV  
Điện thoại: 02046266309 
 
5. Đồng chí Lục Viết Sang
Chức vu: CTVP-CNCT
Điện thoại: 02046266008 
 
6. Đồng chí Nguyễn Xuân Tường
Chức vụ:NVVT-BM
Điện thoại: 02043876262
 
TRUNG TÂM VIỄN THÔNG HUYỆN
1. Đồng chí:  Giáp Tiến Dũng
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: 0911653653
 
2. Đồng chí:  Nguyễn Hữu Hảo
Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại:02043876998
Email:haonh_yenthe@bacgiang.gov.vn
 
BƯU ĐIỆN YÊN THẾ
1. Đồng chí: Nguyễn Thị Kim Thúy 
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: 02043534997
Email: yenthe@bacgiang.vnptost.vn
 
2. Đồng chí:  Dương Thị Hồng Hạnh
Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại: 02043535997
Email:yenthe@bacgiang.vnptost.vn
 
KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN
1. Đồng chí:  Dương Công Sáu
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: 0942578459
Email:  duongcongsau@gmai.com
 
2. Đồng chí:  Hoàng Văn Ba
Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại: 02043876424     
Email:bahv_yenthe@bacgiang.gov.vn
 
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
1. Đồng chí:  Lê Trung Kiên  
Chức vụ: Viện trưởng
Điện thoại: 02043609235 -0915699677
 
2. Đồng chí: Nguyễn Văn Dũng
Chức vụ: Phó Viện trưởng
Điện thoại: 02043535833 - 0915305389
 
3. Đồng chí: Trần Lệ Toàn
Chức vụ: Phó Viện trưởng
Điện thoại: 02043876443-0915538829
 
4. Văn thư: 02403876252
 
TOÀ ÁN NHÂN DÂN
1. Đồng chí: Nguyễn Ngọc Chung
Chức vụ: Chánh án
Điện thoại:  0913596155
EmaiL: chung596155@gmail.com
 
2. Đồng chí: Trần Thị Hằng
Chức vụ: Phó Chánh án
Điện thoại:0987686195
Email: hangtranlg@gmail.com
 
3. Đồng chí Nguyễn Xuân Thạo
Chức vụ: Phó Chánh án
Điện thoại: 0975762883
Email: nguyenxuanthaoyt@gmail.com
 
THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
1. Đồng chí Nguyễn Thành Bắc
Chức vụ:Chi cụ Trưởng 
Điện thoại:  02043876207 - 0988120688    
 
2. Đồng chí  Nguyễn Tiến Lợi 
Chức vụ: Phó Chi cục trưởng
Điện thoại: 02043876207 - 0982935978
 
3. Đồng chí : Vi Thị Hải Lý
Chức vụ: Phó Chi cục trưởng
Điện thoại: 02043876207 -0983822659
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN YÊN THẾ
1. Đồng chí: Đặng Hữu Tuấn   
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại:  0913073122 
 
2. Đồng chí: Tăng Ngọc Chân     
Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại: 0915466626 
 
3. Đồng chí: Long Thị Lương
Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại: 0917325686
 4.Văn thư
Điện thoại:  02403876267
 
TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG HUYỆN
1. Đồng chí: Nguyễn Xuân Nguyên
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: 02043559998 -0913261597
Email: ytdp_yenthe@bacgiang.gov.vn
 
2. Đồng chí Nông Trường Tâm
Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại: 02043577746-0976336196
Email: ytdp_yenthe@bacgiang.gov.vn
 
CHI CỤC THUẾ YÊN THẾ
1. Đồng chí: Hà Ngọc Thuỷ 
Chức vụ: Chi Cục trưởng
Điện thoại: 02043534078
 
2. Đồng chí: Nguyễn Duy Lập
Chức vụ: Chi Cục phó
Điện thoại: 02043534077
 
3. Đồng chí: Nguyễn Quang Tuấn
Chức vụ: Chi Cục phó
 Điện thoại: 02043535275
Đội thuế liên xã số 01 (trụ sở tại TT Bố Hạ)
Đội thuế liên xã số 02 (trụ sở tại Tam Tiến)
Đội thuế liên xã số 03 (trụ sở tại TT Cầu Gồ)
 
CHI CỤC THỐNG KÊ
1. Đồng chí: Nguyễn Thanh Sơn
Chức vụ: Trưởng phòng
Điện thoại: 02043876319
 
2. Đồng chí: Nguyễn Đức Khanh
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Điện thoại:02403876319
 
ĐIỆN LỰC YÊN THẾ
1. Đồng chí: Phùng Tiến Thảo
Chức vụ: Trưởng chi nhánh
Điện thoại:02042218601
 
2. Đồng chí: Triệu Ngọc Cường
Chức vụ: Phó Trưởng chi nhánh
Điện thoại:0204218602
 
3 . Đồng chí: Đỗ Ngọc Long
Chức vụ: Phó Trưởng chi nhanh
Điện thoại: 0963 676 688
 
HẠT KIỂM LÂM
1. Đồng chí: Phạm Văn Hiền
Chức vụ: Hạt trưởng
Điện thoại:02043876231 - 0982292887
 
2. Đồng chí: Âu Mỹ Thường
 Chức vụ: Phó Hạt trưởng
Điện thoại: 02043876231-0913561674
 
3 Đồng chí: Nguyễn Văn Thành
Chức vụ: Phó Hạt trưởng
Điện thoại: 02043876231-0915622446
 
LÂM TRƯỜNG ĐỒNG SƠN
1. Đồng chí: Lê Công Lệ
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: 02043877451                          
 
2. Đồng chí:  Lưu Văn Tân
Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại:02043877634
 
CÔNG TY LÂM NGHIỆP YÊN THẾ
1. Đồng chí: Hoàng Văn Chúc
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại:02043876276 
 
2. Đồng chí: Nguyễn Đức Hà
Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại:02043876011
 
ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG
1. Đồng chí: Lương Phúc Thuận
Chức vụ: Đội trưởng
Điện thoại:02043876101 -0982479077
 
2. Đồng chí: Bùi Xuân Đức
Chức vụ: Phó Đội trưởng
Điện thoại: 0983832069.
 
3. Đồng chí: Ứng Trọng Khuyến
Chức vụ: Phó Đội trưởng
Điện thoại: 0988278289
 
BẢO HIỂM XÃ HỘI
1. Đồng chí: Hà Văn Nguyên                             
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: 02043876471-0912.838.145
 
2. Đồng chí: Vũ Văn Thư
Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại: 0975.589.388
 
3. Đồng chí: Dương Thùy Dung
Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại:02043876358 -0982.041.018
 
BẢO VIỆT
1.  Đồng chí: Dương Thị Mùi     
Chức vụ: Trưởng phòng
Điện thoại: 02043876468
 
CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NN&PTNT YÊN THẾ
1. Đồng chí:  Nguyễn Mạnh Sản  
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: 02043876247     
 
2. Đồng chí: Nguyễn Thị Sâm
Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại: 02043832066
 
3. Đồng chí: Đỗ Huy Bảo
Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại:
 
CHI NHÁNH NHNN&PTNT CHI NHÁNH BỐ HẠ
1. Đồng chí: Lăng Thế Lực
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: 0204539999
 
2. Đồng chí: Đồng Văn Chương
Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại: 02043877329
 
NGÂN HÀNG CSXH HUYỆN YÊN THẾ
1. Đồng chí: Nguyễn Xuân Phú
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: 02043876147 
 
2. Đồng chí: Trịnh Hữu Nam
Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại: 02043876246
 
TRẠM  CHĂN NUÔI & THÚ Y HUYỆN YÊN THẾ
1. Đồng chí: Nguyễn Huy Khánh
Chức vụ: Trạm trưởng
Điện thoại:02043876353 -0983.578.212
 
2. Đồng chí: Hà Kim Dũng
Chức vụ: Phó Trạm trưởng
Điện thoại: 02043876353 -0974314300
 
3. Đồng chí: Nguyễn Đăng Phố
Chức vụ: Phó Trạm trưởng
Điện thoại:0988903388
 
4. Đồng chí: Giáp Ngọc Phố
Chức vụ: Phó Trạm trưởng
Điện thoại: 0979951958
 
TRẠM TT và BẢO VỆ THỰC VẬT
1.  Đồng chí:  Tô Viết Long
Chức vụ: Trưởng trạm 
Điện thoại: 02043876283-0915699477
 
2. Đồng chí:  Đặng Thành Dư
Chức vụ: Phó Trạm trưởng
Điện thoại: 02043876283-0916735249
 
TRƯỜNG THPT YÊN THẾ
1.  Đồng chí: Hoàng Thị Hạnh
Chức vụ: Hiệu trưởng
Điện thoại: 02043876.226 
 
2. Đồng chí Phan Thúy Hà
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Điện thoại: 02043876.226 
 
3. Đồng chí Nguyễn Đình Tâm
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Điện thoại: 02043539123
 
TRƯỜNG THPT BỐ HẠ
1. Đồng chí: Trần Thanh Hải
Chức vụ: Hiệu trưởng
Điện thoại: 02043877313-0982877895

Email: tranhai081962@gmail.com

 

2. Đồng chí Lê Văn Công

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Điện thoại: 02043539123-0974677923

Email: conglv.bh@bacgiang.edu.vn

 

3. Đồng chí: Ninh Văn Quý
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Điện thoại: 02043539123
 
TRƯỜNG THPT MỎ TRẠNG
1. Đồng chí: Vũ Đình Nghiệp
Chức vụ: Hiệu trưởng
Điện thoại: 02043830086-0982412211
Email: vdnghiep.yt@bacgiang.edu.vn
 
2. Đồng chí: Nguyễn Thị Hà
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Điện thoại: 02043830086-0979832393
Email: ntha.c3mt@bacgiang.edu.vn.
 
3. Đồng chí: Nguyễn Văn Minh
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Điện thoại: 02043830086-0989410979
Email: nvminh.c3mt@bacgiang.edu.vn
 
 TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ MIỀN NÚI YÊN THẾ
1. Đồng chí : Nguyễn Thị Hồng
Chức vụ: Hiệu trưởng
Điện thoại: 02043509850 -0983577295
Email: tdnmnyt_sldtbxh@bacgiang.gov.vn 
 
2. Đồng chí: Vũ Đình Mai
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Điện thoại: 02043876177-0983876734
 
3. Đồng chí: Nguyễn Văn Tuấn
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Điện thoại: 02043509850 
Email: tdnmnyt_sldtbxh@bacgiang.gov.vn 
 
XÍ NGHIỆP XÂY LẮP CÔNG TRÌNH
1. Đồng chí: Dương Văn Cảnh
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: 02043877304 
 
CHI NHÁNH CT CỔ PHẦN VẬT TƯ KTNN BẮC GIANG TẠI YÊN THẾ
1. Đồng chí: 
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: 
 
2. Đồng chí Nguyễn Văn Tiến
Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại: 02043 876 224
 

CÔNG TY TNHH 1 TVKTCTTL YÊN THẾ

1. Đồng chí:  Nguyễn Xuân Triển
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại:02403534065-0986917117
Email: nguyenxuantrien2@gmail.com
 
2. Đồng chí: Nguyễn Danh Chính
Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại: 0204353327-0969168767
Email: danhchinh77@gmail.com 
 
3. Đồng chí  Vũ Đình Tuấn
Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại: 02046544215-0982289508
Email: tuanvuks7@gmail.com
 
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC
1. Đồng chí:  Hoàng Thành Trung
Chức vụ: Phụ trách chi nhánh
Điện thoại:0984314069
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LÂM NGHIỆP
1. Đồng chí: Trần Văn Sơn
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: 02043877322 
 
BAN QUẢN LÝ BẾN XE KHÁCH HUYỆN YÊN THẾ
 
1. Đồng chí:  Nguyễn Xuân Mai
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: 02043535666 
 
2. Đồng chí:  Nguyễn Văn Bảo
Chức vụ: Trợ lý giám đốc
Điện thoại: 02043535535
 
HỘI CHỮ THẬP ĐỎ
1. Đồng chí:  Ngô Thị Phúc
Chức vụ:  Chủ tịch
Điện thoại: 02043876710-0983308971
 
HỘI NGƯỜI MÙ
1. Đồng chí:  Nguyễn Văn Thìn
Chức vụ: Chủ tịch
Điện thoại: 02043876088
 
2. Đồng chí:  Lý Văn
Chức vụ: Phó Chủ tịch
Điện thoại: 02043876088