Skip to main content

Khơi dậy sức dân xây dựng nông thôn mới

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Những năm qua, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, Uỷ ban MTTQ huyện Yên Thế đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Cách đây vài tháng, tuyến đường thôn Tân Gia, xã Tân Hiệp là đường đất, trời mưa đi lại khó khăn. Thế nhưng, từ khi có chủ trương cứng hóa đường giao thông theo Nghị quyết 07 của HĐND tỉnh, bằng sự đồng lòng, chung tay góp sức của người dân, tuyến đường đã được bê tông hóa sạch, đẹp, mang lại niềm vui cho người dân địa phương.
Bà Nguyễn Thị Trâm, thôn Tân Gia, xã Tân Hiệp vui vẻ nói: “Khi thôn họp triển khai việc làm đường giao thôn liên thôn, người dân chúng tôi rất đồng tình ủng hộ, từ việc tình nguyện hiến đất đến góp tiền đối ứng, tham gia ngày công lao động… với mong muốn có con đường sạch, đẹp để các cháu học sinh đi lại dễ dàng, người dân đi lại cũng thuận tiện”.
Bà Nguyễn Thị Hiền, Trưởng thôn Tân Gia, xã Tân Hiệp cho biết: “Thực hiện chủ trương cứng hóa đường giao thông nông thôn theo Nghị quyết số 07 của HĐND tỉnh, Ban chỉ đạo thôn đã tổ chức họp, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia và được bà con nhân dân trong thôn nhiệt tình hưởng ứng. Qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
Xác định rõ vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, MTTQ các cấp trong huyện đã tích cực tham gia, góp phần đáng kể giúp các xã, thôn hoàn thành các tiêu chí. Trong đó, làm tốt công tác tuyên truyền và phát động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”. Từ năm 2015 đến nay, toàn huyện đã vận động nhân dân tự nguyện hiến trên 70 nghìn m2, đóng góp trên 13 tỷ đồng tiền đối ứng và trên 10 nghìn ngày công lao động để xây dựng nhiều công trình kết cấu hạ tầng nông thôn./.
Bà Trần Thị Vượng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện cho biết: “Thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Ủy ban MTTQ huyện đã chỉ đạo MTTQ cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân để người dân hiểu rõ mình chính là chủ thể và cũng là người được hưởng lợi chính từ phong trào, từ đó người dân tích cực tham gia. Vì vậy, đến nay cuộc vận động này thì tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, qua đó góp phần thực hiện tốt các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn huyện”.
Bằng nhiều cách làm thiết thực, phong phú trong vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, toàn huyện đã có 3 xã là An Thượng, Đồng Tâm và Phồn Xương đạt chuẩn nông thôn mới. Diện mạo nông thôn và đời sống người dân từng bước được cải thiện. Không chỉ vậy, việc phát huy vai trò của người dân cũng là tiền đề quan trọng để các địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH tại địa phương./.
                                                                            
                                                                                   Quang Huy