Skip to main content

Kết quả về đích nông thôn mới ở xã Phồn Xương: Quyết tâm lớn, đoàn kết cao

Đầu tháng 2/2018, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phồn Xương (Yên Thế) vui mừng đón nhận Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Bên cạnh sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp, kết quả trên thể hiện sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền và sự chung sức, đồng lòng của nhân dân các dân tộc trong xã trong việc hoàn thiện các tiêu chí NTM.
Là địa bàn miền núi của huyện Yên Thế, những năm trước đây, KT-XH nói chung của xã Phồn Xương còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều… Những khó khăn đó đã tăng thêm quyết tâm cho cán bộ và nhân dân trong xã thực hiện thành công chương trình xây dựng NTM.
Ngay sau khi Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM được triển khai, xã Phồn Xương đã tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên, đồng thời phát động phong trào chung tay xây dựng NTM đến các ngành, các thôn và toàn thể nhân dân trong xã.
Xác định quan điểm xây dựng NTM là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; trong đó, cấp ủy, chính quyền địa phương đóng vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện, động viên tinh thần để người dân phát huy vai trò chủ thể xây dựng NTM. Đảng ủy, UBND xã đã ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện như: quy hoạch xây dựng NTM giai đoạn 2012-2025, Đề án xây dựng NTM trên địa bàn xã giai đoạn 2011-2020, Kế hoạch thực hiện xây dựng NTM, Kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2015-2020, Kế hoạch phát triển sản xuất hàng năm (giai đoạn 2011-2017)… Đồng thời thành lập, kiện toàn ban chỉ đạo, ban quản lý xây dựng NTM xã; đẩy mạnh công tác tuyên truyền và đào tạo, tập huấn cho thành viên ban quản lý xã, tiểu ban quản lý thôn nhằm góp phần nâng cao nhận thức, năng lực quản lý, trình độ nghiệp vụ, từ đó thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực hưởng ứng xây dựng NTM.
Ông Lê Đức Phòng, Chủ tịch UBND xã Phồn Xương cho biết: “Trong quá trình triển khai thực hiện, xã đã chỉ rõ mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp xây dựng NTM; căn cứ tình hình thực tế để ban hành những cơ chế, chính sách nhằm thực hiện có hiệu quả các văn bản của cấp trên và của xã, góp phần tích cực vào phát triển KT-XH địa phương. Đặc biệt, xã luôn chú trọng phát huy vai trò của cả hệ thống trị trong xây dựng NTM”.
Theo đó, cùng với việc tập trung cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, thì Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể, các thôn cũng có những đóng góp vô cùng quan trọng. Ông Nguyễn Văn Phúc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã thông tin: “Ngoài việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh, MTTQ xã và các đoàn thể, ban công tác mặt trận các thôn cũng tích cực vận động nhân dân đóng góp sức người, sức của, hiến đất để phục vụ xây dựng các công trình phúc lợi như: đường giao thông, nhà văn hóa, kênh mương nội đồng…”
Những năm qua, các Ban Giám sát đầu tư cộng đồng trong xã đã phối hợp với cán bộ chuyên môn, Ban công tác mặt trận các thôn và nhân dân giám sát việc cứng hóa hơn 10 km kênh mương nội đồng, 15 km đường giao thông nông thôn, 7 nhà văn hóa và nhiều công trình sân thể thao, phòng học, phòng chức năng, nghĩa trang nhân dân… Bà Nguyễn Thị Hồng, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân thôn Hồi chia sẻ: “Thành viên Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng các thôn luôn phát huy tinh thần trách nhiệm để giám sát các công trình như: xây dựng, sửa chữa đường giao thông, kênh mương phục vụ sản xuất… Nhờ vậy mà các công trình phúc lợi, cơ sở hạ tầng xây dựng NTM trên địa bàn đều đảm bảo chất lượng và bàn giao đúng tiến độ đề ra”. 
Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đã góp phần tạo thêm không khí sôi nổi thi đua lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa trong các tầng lớp nhân dân xã Phồn Xương. Ông Nguyễn Thanh Vân, đảng viên 50 năm tuổi Đảng ở thôn Đồng Nhân hồ hởi nói: “Chúng tôi rất đồng tình, ủng hộ và tích cực tham gia hưởng ứng phong trào xây dựng NTM. Mỗi khi thực hiện các công trình lớn, nhỏ tại thôn, người dân đều được bàn bạc, đóng góp ý kiến, được phát huy quyền làm chủ của mình, nên ai cũng phấn khởi và bảo nhau thực hiện, không có tâm lý so bì, tị nạnh lẫn nhau hay chỉ trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư, hỗ trợ của cấp trên. Người thì hiến đất mở rộng đường, người đóng góp công sức, tiền của xây nhà văn hóa…, khiến cho mọi công việc đều được triển khai thuận lợi, nhanh chóng”.
Theo thống kê, từ năm 2012 đến năm 2017, trong tổng số gần 32 tỷ đồng xã Phồn Xương huy động xây dựng NTM thì nhân dân trong xã đã đóng góp gần 1,9 tỷ đồng. Ngoài ra, người dân còn ủng hộ hàng nghìn lượt ngày công, hiến hơn 13 nghìn mét vuông đất, tự tháo dỡ gần 500 mét vuông tường rào, chặt hơn 1 nghìn cây lấy gỗ, cây ăn quả các loại… với tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng để phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng KT-XH.
Bằng sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân địa phương, qua hơn 5 năm thực hiện phong trào xây dựng NTM, đến nay xã Phồn Xương đã trở thành địa phương thứ ba của huyện Yên Thế (sau xã An Thượng và Đồng Tâm) về đích NTM. Thu nhập bình quân đầu người của xã tăng từ 14 triệu đồng năm 2012 lên hơn 30 triệu đồng/năm vào năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, hiện còn chỉ còn 6,71%; 100% thôn đạt văn hóa; hơn 50% lao động có việc làm qua đào tạo; Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh”; an ninh, trật tự được ổn định và giữ vững. Thông qua nhiều cách làm sáng tạo, bộ mặt nông thôn địa phương đã có sự chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng cải thiện và nâng cao…
Trao đổi với lãnh đạo xã Phồn Xương được biết, ngay sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM, địa phương đã có kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí với mục tiêu chính là nhằm từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.
Các nội dung chính được xã tập trung thực hiện trong thời gian tới đó là: tiếp tục tranh thủ các nguồn vốn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KT-XH; duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX và các tổ hợp tác trên địa bàn; chuyển dịch cơ cấu cây trồng, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa gắn với liên kết sản xuất theo định hướng thị; phát triển nông thôn theo hướng quy hoạch đô thị, gắn nông nghiệp với việc xây dựng các mô hình ứng dụng công nghệ cao, phát triển dịch vụ thương mại; từng bước phát triển hạ tầng KT-XH theo hướng hiện đại; bảo tồn bản sắc văn hóa, nâng cao dân trí; bảo đảm môi trường sinh thái xanh-sạch-đẹp; nâng cao chất lượng hệ thống chính trị theo hướng hoạt động hiệu quả, gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân; giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm tạo sự đoàn kết thống nhất cùng nhau xây dựng NTM bền vững…/.
 
Văn Thư