Skip to main content

Kết quả 5 năm thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” ở huyện Yên Thế giai đoạn 2012 – 2016

Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là phong trào thi đua trọng tâm của Hội. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện ủy và Hội Nông dân tỉnh, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Yên Thế đã bám sát các văn bản của Hội cấp trên, các chủ trương, nghị quyết của huyện tham mưu kịp thời cho Huyện uỷ ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai, chỉ đạo Hội cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. 
Hàng năm, Hội Nông dân huyện đã giao chỉ tiêu thi đua cho hội nông dân các xã, thị trấn đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi 4 cấp theo Quy định số 944- QĐ/HND ngày 04/9/2014 của BCH TW Hội về tiêu chuẩn hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp giai đoạn 2011 - 2016, đồng thời chỉ đạo xây dựng các mô hình điểm hộ thu nhập trên 100 triệu đồng/năm, phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tập huấn chuyển giao KHKT cho nông dân, tuyên truyền cho cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng và thực hiện mô hình cánh đồng cho thu nhập cao, cánh đồng mẫu; tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; thành lập 10 tổ hợp tác liên kết trong sản xuất. Trong 5 năm qua, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức được 1.521 lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho 80.152 lượt người dự; phối hợp với Ngân hàng NN & PTNT huyện tín chấp vay vốn cho hội viên, nông dân đến nay số dư nợ 179,2 tỷ đồng cho 7.159 hộ vay; phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện tín chấp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn với số dư nợ 100,664 tỷ đồng cho 3.518 hộ vay;  phối hợp với Công ty cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc Giang chi nhánh tại Yên Thế, Công ty cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông tín chấp phân bón trả chậm được 5.177 tấn cho 13.011 lượt người; phối hợp tư vấn, giới thiệu đi học nghề được 3.790 người. Hội Nông dân các cấp đứng ra làm chủ dự án vay các nguồn vốn đầu tư cho hội viên nông dân phát triển sản xuất. Trong 5 năm đã có 27 dự án quỹ HTND được triển khai ở 21 xã, thị trấn với tổng số tiền là 3,518 tỷ đồng cho 3.400 lượt hộ vay. Kết quả bình chọn năm 2015, số hộ đạt danh hiệu nông dân SXKD giỏi toàn huyện có 8.368 hộ, tăng 803 hộ so với năm 2011 (Trong đó: Cấp xã là: 6.639 hộ, tăng 287 hộ so với năm 2011; cấp huyện là: 1.379 hộ, tăng 426 hộ so với năm 2011; cấp tỉnh là: 350 hộ, tăng 90 hộ so với năm 2011; cấp Trung ương là: 01 hộ, tăng 01 hộ so với năm 2011).
Phân loại theo mô hình sản xuất kinh doanh có 3.262 mô hình trồng trọt, 2.596 mô hình chăn nuôi, 402 mô hình thủy sản, 1.153 mô hình SXKD tổng hợp, 556 mô hình ngành nghề, 436 mô hình thương mại dịch vụ. Một số mô hình cho hiệu quả kinh tế cao như mô hình trồng cây hàng hóa (cam, nhãn muộn, bưởi Diễn...), mô hình chăn nuôi lợn kết hợp thủy sản, mô hình chế biến lâm sản... 
Kinh tế trang trại, gia trại được duy trì và phát triển. Đến nay toàn huyện có 22 hộ được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kinh tế trang trại, hầu hết các trang trại đều  tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, sản xuất với quy mô lớn, có hiệu quả và trở thành những hộ sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu, điển hình như:
Mô hình hộ ông Ngô Xuân Hải - thôn Bo Non xã Hương Vỹ với mô hình chăn nuôi 150 con lợn nái siêu lạc, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y mỗi năm cho thu nhập 1,5 tỷ đồng, thường xuyên tạo việc làm cho 4 - 5 lao động; đã giúp hộ nghèo giống, hàng trăm liều tinh lợn giống, vác xin; ủng hộ xã xây dựng nông thôn mới 128 triệu đồng; mô hình ông Nguyễn Ngọc Dung ở thôn Trường Sơn xã Đông Sơn trồng cam Đường Canh, cam Vinh, cam V2 quy mô trên 3 ha cho thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm thường xuyên tạo việc làm cho 4- 6 lao động và phổ biến kỹ thuật trồng cam cho trên 20 hộ khác trong thôn; mô hình hộ ông Lăng Văn Liệu - xã Tiến Thắng nuôi gà thả vườn qui mô 20.000 con/năm và vải thiều mỗi năm nhập trên 500 triệu đồng, thường xuyên giúp 3 lao động có công ăn việc làm;  mô hình hộ ông Vũ Văn Tiến, ông Phạm Công Bằng ở thôn Đồng Lân xã Đồng Kỳ với việc trồng và nhân giống cây nhãn muộn qui mô 2 ha kết hợp với chăn nuôi trừ chi phí cho thu nhập trên 300 triệu đồng thường xuyên tạo việc làm cho 4 lao động, giúp hộ nghèo trong thôn 300 cây giống, phổ biến kỹ thuật trồng nhãn cho 50 hộ khác trong thôn... 
Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn  kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện trong những năm qua đã trở thành phong trào sôi nổi, rộng khắp, có sức lan tỏa mạnh mẽ, đã và đang đánh thức tiềm năng, kích thích sức sáng tạo của nông dân; phong trào đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của Huyện ủy, sự tạo điều kiện thuận lợi của chính quyền, sự phối hợp của MTTQ các ban, ngành đoàn thể từ huyện tới cơ sở. Trong quá trình tổ chức thực hiện đã xuất hiện nhiều gương điển hình, tiên tiến, những tấm gương sáng của tinh thần vượt khó, không cam chịu nghèo khó, quyết chí làm giàu cho chính mình và giúp đỡ người khác cùng vươn lên làm giàu chính đáng. Phong trào đã thực sự góp phần vào việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cơ cấu sản xuất lao động ở địa phương, khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh về lao động, đất đai, tiền vốn trong nông dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ KT-XH của huyện và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh...
 
 
Phạm Xuân Dương