Skip to main content

Hương Vĩ đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới

Hương Vĩ là xã miền núi nằm ở phía đông của huyện Yên Thế, gồm 6 dân tộc cùng chung sống ở 11 thôn với 1.530 hộ, 5.518 nhân khẩu.
Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời văn hóa ở khu dân cư”, sau 20 năm triển khai tổ chức, thực hiện Cuộc Vận động, xã Hương Vĩ đã đạt được nhiều kết quả trong xây dựng đời sống kinh tế phát triển, đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú, môi trường cảnh quan sạch đẹp, chung sức xây dựng nông thôn mới...
 UBMTTQ xã Hương Vĩ đã chỉ đạo Ban công tác mặt trận các thôn phối hợp với các đoàn thể nhân dân truyên truyền vận động đoàn vên, hội viên và nhân dân đẩy mạnh các hoạt động phát triển kinh tế, chung sức xây dựng nông thôn mới thông qua các mô hình đưa các cây, con giống mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Hàng năm các tổ chức thành viên Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội CCB đăng ký giúp các hộ hội viên nghèo thoát nghèo… Số hộ khá, giàu ngày càng tăng, hộ nghèo ngày càng giảm, trên địa bàn xã có nhiều hộ sản xuất, kinh doanh giỏi cho thu nhập cao. Đến nay tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm xuống còn 5,1%.
Hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới, Ban công tác Mặt trận thôn phối hợp với các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn, làm nhà văn hóa, cứng hóa kênh mương nội đồng, xây dựng lò, ga xử lý rác thải, công trình sân chơi, bãi tập của xã và các thôn… Qua hơn 4 năm triển khai thực hiện chương trình, trên 300 hộ nhân dân trong xã đã hiến trên 5000 m2 đất thổ cư, vườn, bãi, ruộng; tự tháo dỡ tường rào, công trình phụ và chặt cây lấy gỗ, cây ăn quả các loại, để mở rộng đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa, khu thể thao và nghĩa trang nhân dân với tổng trị giá trên 1 tỷ đồng. Đã thực hiện 18 công trình đường giao thông và cứng hóa được 14,5 km đường giao thông nông thôn, trong đó 100% đường trục xã, 62% đường trục thôn, liên thôn, 50% đường ngõ, xóm được bê tông hóa; 80% đường trục chính nội đồng được bê tông, sỉ vôi, rải đá bây và cấp phối; Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ngày càng phát triển, cơ sở nhà văn hóa được quan tâm, 11/11 thôn có nhà văn hóa, trong đó 3/11 nhà văn hóa thôn được xây mới; các thiết chế nhà văn hóa được trang bị đảm bảo phục vụ sinh hoạt cộng đồng tại các khu dân cư. Đến nay Hương Vĩ có 1 khu thể thao cấp xã và 4 khu thể thao thôn. 3/3 trường đạt chuẩn; Nghĩa trang được đầu tư xây dựng; Hàng năm số gia đình văn hóa đạt trên 80%. Thôn văn hóa cấp huyện đạt trên 70%, thường xuyên có từ 01 đến 02 thôn đạt thôn văn hóa cấp tỉnh. Kết quả trên đã góp phần cho bộ mặt nông thôn trên địa bàn xã ngày càng đổi mới.
Đồng chí Dương Văn Sử - Chủ tịch UBMTTQ xã Hương Vĩ chia sẻ: UBMTTQ xã đã tích cực tham gia Ban vận động xây dựng nhà Đa năng “Công trình chào mừng Đại hội đảng bộ xã lần thứ XXII nhiệm kỳ 2015-2020”, 100% nguồn vốn huy động xã hội hóa, với tổng số tiền vận động trên 327 triệu đồng, nguồn kinh phí do cán bộ và nhân dân đóng góp. Công trình nhà Đa năng được xây dựng không chỉ có ý nghĩa phục vụ nhiệm vụ của địa phương và các hoạt động văn hoá TDTT mà còn có ý nghĩa trong việc “Chung tay xây dựng nông thôn mới” của địa phương.  
Một trong những hoạt động nổi bật của UBMTTQ xã Hương Vĩ đó là thực hiện phong trào đoàn kết xây dựng môi trường cảnh quan sạch đẹp. Qua đó, mô hình điểm“khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường” tại thôn Làng đã được triển khai nhân rộng trên địa bàn toàn xã. Mô hình đã được Ban công tác Mặt trận, các tổ chức thành viên tích cực hưởng ứng thực hiện. Hội phụ nữ xã đã chỉ đạo các chi Hội phụ nữ các thôn tổ chức thực hiện mô hình “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, mô hình “Phụ nữ thực hành tiết kiệm, bảo vệ môi trường, chung tay giúp phụ nữ, trẻ em nghèo”, đồng thời tổ chức đăng ký các "đoạn đường phụ nữ tự quản"; Đoàn thanh niên thực hiện phong trào thi đua “bảo vệ môi trường nông thôn” với mô hình " Đoạn đường xanh - sạch đẹp”; Hội nông dân phối hợp tham gia thực hiện phong trào thi đua vệ sinh môi trường nông thôn với mô hình vận động hội viên xây ga, lò xủ lý giác thải thu gom vỏ bao bì bảo vệ thực vật tại các cánh đồng. Tại các khu dân cư các đoàn thể như chi hội ND, CCB, chi hội PN đã phân công tổ chức quét dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm. Ban công tác Mặt trận các thôn tích cực vận động nhân dân vệ sinh nhà cửa, chuồng trại chăn nuôi, Ban công tác Mặt trận các các thôn tổ chức trồng cây xanh, cây ăn quả tại nhà văn hóa góp phần làm cho cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp.  
Tiêu biểu cho phong trào này là hoạt động của Tổ tự quản bảo vệ môi trường thôn Hốt Hồ. Chị Vũ Thị Nga – Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Hốt Hồ, xã Hương Vĩ cho biết: Bằng nguồn vốn nhà nước và nhân dân cùng làm, các hộ dân trong thôn đã đóng góp tiền xây dựng 01 lò xử lý rác thải, xây 3 bể Gas xử lý thuốc BVTV ngoài cánh đồng, xây dựng quy chế hoạt động của Lò xử lý rác thải cũng như công tác bảo vệ môi trường và đưa vào vận hành đạt hiệu quả cao. Toàn thôn có 1,2 km đường chính thì đến nay đã cứng hóa được 1.136m, đạt tỷ lệ 95%. Cùng với đó, các hộ dân còn tự nguyện đóng góp với tổng kinh phí trên 250 triệu đồng cứng hóa 1,5km/tổng số 2km các đường nhánh trong thôn. 
Cuộc vận động đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện dân chủ trực tiếp, dân chủ tự quản ở cơ sở với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra", xây dựng khu dân cư không có tệ nạn xã hội và tội phạm, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân ở khu dân cư. 
Phát huy những kết quả đạt được UBMTTQ xã Hương Vĩ đã đề ra mục tiêu phấn đấu của cuộc vận động từ nay đến 2020. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm giảm từ 2 - 3 %  theo tiêu chí hàng năm; ổn định từ 85%  trở lên gia đình đạt "Gia đình văn hóa”; có 70% trở lên khu dân cư trong xã đạt thôn văn hoá; 100% các cơ quan, đơn vị trong xã đạt chuẩn cơ quan văn hoá./.
 
Như Hoa