Skip to main content

Đồng Lạc tích cực xây dựng nông thôn mới

Mặc dù xã Đồng Lạc không phải là xã được huyện chọn làm điểm trong chương trình xây dựng nông thôn mới, thế nhưng hơn 5 năm qua thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới bằng sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương trong việc tranh thủ huy động các nguồn lực từ trung ương và địa phương cũng như sự đóng góp của người dân, thì xã Đồng Lạc đã đạt được 14/19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. 
Tuyến đường liên thôn có chiều dài hơn 2 km chạy qua khu vực thôn Thiều, thôn Tiếu của xã Đồng Lạc. Theo người dân ở đây, trước kia mỗi khi đi qua tuyến đường này nhất là vào những ngày trời mưa đường lầy nội, trơn trượt. Nhưng từ cuối tháng 1/2016 vừa qua từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới cùng với sự đóng góp ủng hộ tiền của, ngày công của người dân 2 thôn, tuyến đường đã được bê tông hóa sạch đẹp giúp cho việc đi lại, giao lưu buôn bán của người dân diễn ra thuận lợi hơn.
Ông Phạm Văn Yên - thôn Thiều - xã Đồng Lạc nói: “Trước kia thôn tôi đường đất lầy lội, đi lại rất khó khăn. Bây giờ có đường mới sạch sẽ, đi lại thuận tiện, dễ dàng hơn trong việc tiêu thụ nông sản, thúc đẩy triển kinh tế địa phương phát triển”.
Ông Trần Ngọc Hiền - trưởng thôn Tiếu - xã Đồng Lạc cho biết: Thôn chúng tôi chiếm 90% là người dân tộc. Đây là con đường huyết mạch của thôn, bà con trong thôn và các cháu học sinh hàng ngày đi lại qua đây. Nhưng tuyến đường này lại xuống cấp nghiêm trọng nhất xã. Vừa qua được cấp trên hỗ trợ kinh phí, người dân đồng tình ủng hộ, hiến đất làm đường nên tuyến đường đã được bê tông hóa tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại.
Đồng Lạc là một trong những xã có tỷ lệ hộ nghèo cao của huyện, chiếm gần 17%. Mặc dù đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn, song xác định xây dựng nông thôn mới là một trong những mục tiêu quan trọng, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, thúc đẩy kinh tế tại địa phương phát triển. Thời gian qua xã đã tập trung huy động mọi nguồn lực, vận động người dân đóng góp tiền của, ngày công tham gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay hơn 80% đường liên thôn, xóm của xã Đồng Lạc đã được bê tông hóa, nhiều công trình như trạm Y tế, nhà văn hóa thôn, trường học được xây dựng trang, nhiều tuyến kênh mương nội đồng được cứng hóa tạo điều kiện giúp người dân phát triển sản xuất.
Ông Lê Huy Tưởng – Chủ tịch UBND xã Đồng Lạc cho biết: “Chúng tôi đã trích một phần ngân sách xã, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công và tiền của để làm đường giao thông, xây dựng một số cơ sở hạ tầng ở các thôn bản. Địa phương đặc biệt quan tâm đến vấn đề môi trường bởi đây là một tiêu chí khó thực hiện trong xây dựng nông thôn mới. Nhưng với sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và sự ủng hộ của người dân, chúng tôi phấn đấu sẽ quy hoạch và xây dựng khu xử lý rác thải của địa phương vào năm 2020, đảm bảo thu gom được toàn bộ lượng rác thải, bảo vệ môi trường”.
Mặc dù không phải là xã được lựa chọn làm điểm trong xây dựng nông thôn mới, nên các nguồn kinh phí đầu tư cho xây dựng nông thôn mới còn hạn chế. Song với sự cố gắng nỗ lực, đoàn kết của các cấp Đảng ủy, chính quyền trong việc huy động có hiệu quả từ nguồn vốn xã hội hóa cũng như sự đóng góp của người dân. Bộ mặt nông thôn và đời sống của người dân xã Đồng Lạc đã có sự thay đổi tích cực. Hiện xã đã hoàn thành 14/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, địa phương cũng đang tập trung huy động mọi nguồn lực tiếp tục đầu tư xây dựng, phấn đấu mỗi năm hoàn thành thêm từ 1 đến 2 tiêu chí và về đích nông thôn mới vào năm 2020./.
 
 
Quang Huy