Skip to main content

Công an tỉnh làm việc với xã Đồng Lạc về đánh giá chương trình xây dựng NTM

Sáng ngày 13/7/2017, Công an tỉnh Bắc Giang và Hiệp hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Bắc Giang đã có buổi làm việc với lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Đồng Lạc để đánh giá hỗ trợ giúp đỡ xã Đồng Lạc xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Đại tá Trần Thế Biển - Phó GĐ Công an tỉnh Bắc Giang chủ trì hội nghị, dự hội nghị có đồng chí Nghiêm Văn Tranh - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang, đồng chí Thân Minh Sâm – PCT UBND huyện Yên Thế.
        Qua báo cáo kết quả về xây dựng nông thôn mới xã Đồng Lạc đến nay đã đạt 15/19 tiêu chí, còn 4 tiêu chí chưa đạt gồm tiêu chí số 2 về giao thông; tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa; tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn và tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm chưa đạt. Tuy nhiên với 4 tiêu chí chưa đạt, đều là những tiêu chí khó, cần thu hút nhiều nguồn đầu tư, với tổng vốn để thực hiện ước gần 10 tỷ đồng. 
        Thảo luận tại buổi làm việc các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá nguyên nhân và đưa ra những giải pháp để giữ vững những tiêu chí đã hoàn thành, đặc biệt là những nội dung, hình thức huy động mọi nguồn lực để hoàn thành 4 tiêu chí còn lại.
         Phát biểu tại hội nghị, đồng chí phó GĐ Công an tỉnh và đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị: trên cơ sở định hướng của UBND huyện, sự giúp đỡ của Công an tỉnh và Hiệp hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Bắc Giang, cấp ủy, chính quyền xã Đồng Lạc cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và lợi ích của nhân dân đối với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM; tăng cường công tác xã hội hóa, với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. Khi triển khai cần xác định rõ tiêu chí nào làm trước, tiêu chí nào làm sau, làm đến đâu chắc đến đó để phấn đấu đưa Đồng Lạc về đích nông thôn mới vào năm 2019./.
 
Trung Hiếu