Skip to main content

Bồi dưỡng kiến thức nâng cao năng lực của cán bộ thôn làm công tác xây dựng nông thôn mới năm 2018

  Sáng ngày13/12/2018, UBND huyện Yên Thế đã phối hợp với Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị tuyên truyền nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2018. Dự hội nghị có 365 đại biểu là bí thư chi bộ và trưởng thôn, bản trong toàn huyện. Đ/c Thân Minh Sâm, PCT UBND huyện đến dự và chỉ đạo hội nghị. 
Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt các nội dung về Bộ tiêu chí xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020; cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng NTM của Trung ương và địa phương; vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tổ chức trong xây dựng NTM; quy trình thực hiện dự án phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trong NTM; lập kế hoạch đầu tư xây dựng  các công trình NTM cấp xã có sự tham gia của người dân; công tác thanh quyết toán nguồn vốn hỗ trợ NTM; quy trình theo dõi, đánh giá và chuẩn bị báo cáo về xây dựng NTM; hướng dẫn kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân trong xây dựng NTM…
Cũng tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu một số kinh nghiệm về xây dựng NTM ở một số thôn, xã ở huyện Hiệp Hòa, huyện Lục Nam, huyện Lạng Giang và thôn Đồng Lân, xã Đồng Kỳ, huyện Yên Thế…
Thông qua Hội nghị giúp đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng NTM của các thôn, bản ở các xã trong toàn huyện nâng cao kiến thức, nhận thức, tinh thần trách nhiệm, tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức, hướng dẫn triển khai các chủ trương, chính sách về xây dựng NTM đến các địa phương đạt hiệu quả./.
                                                                     
Chu Hoa