Skip to main content

Ban chỉ đạo XDNTM tỉnh thẩm định xây dựng NTM tại xã Đồng Tâm

Chiều ngày 6/12/2016, Đoàn kiểm tra, thẩm định xây dựng nông thôn mới của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khái - Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh làm trưởng đoàn đã về kiểm tra, thẩm định, xét công nhận xã Đồng Tâm đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016. Cùng dự với đoàn ở huyện có đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – PCT TT UBND huyện và các đồng chí trong BCĐ xây dựng NTM huyện Yên Thế.
Qua kiểm tra, thẩm định tại đây cho thấy, sau gần 6 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, được sự giúp đỡ của các cấp, các ngành và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thu hút các tầng lớp nhân dân cùng tham gia thực hiện, xã Đồng Tâm đã tranh thủ được mọi nguồn lực, tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và chuyển dịch cơ cấu trong nông nghiệp phát triển đúng hướng. Hệ thống chính trị ở cơ sở được giữ vững, diện mạo nông thôn ngày càng phát triển và đổi mới, nguồn lực lao động ở nông thôn có việc làm thường xuyên đạt 97,4%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 9%, đời sống an sinh xã hội được quan tâm, thu nhập bình quân đầu người tăng theo hàng năm, đạt 27 triệu/người/năm. Trong quá trình triển khai xây dựng NTM, giai đoạn 2011 - 2016, toàn xã đã huy động được  gần 50 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp được trên 3,6 tỷ đồng, tự nguyện hiến 30 nghìn m2 đất và trên 4.000 ngày công để xây dựng nông thôn mới. Đến nay xã Đồng Tâm đã hoàn thành 18/18 tiêu chí theo bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới (Tiêu chí 7 về chợ nông thôn không nằm trong quy hoạch của UBND tỉnh, xã không phải thực hiện). Qua kiểm tra thẩm định, các thành viên trong đoàn thẩm định của tỉnh đã nhất chí xã Đồng Tâm đạt 18/18 tiêu chí về xây dựng NTM. 
Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Khái - Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Giang đề nghị xã tiếp thu ý kiến của các thành viên, bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh ra quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM trong năm 2016. Đồng thời đề nghị Đồng Tâm cần thường xuyên bổ sung, duy tu hệ thống đường giao thông nông thôn; chỉnh trang, nâng cấp 2 nhà văn hóa được xây dựng từ giai đoạn trước; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân trong bảo vệ môi trường; khẩn trương hoàn thiện một số hạng mục nhỏ còn lại ở các tiêu chí, đặc biệt quan tâm giảm sâu, bền vững về tỷ lệ hộ nghèo và phải có biện pháp thực sự hiệu quả về trả nợ công. Bên cạnh đó tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp trong xây dựng NTM để sau khi được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới, đời sống nhân dân ngày càng phát triển, ấm no, bình đẳng, hạnh phúc, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước./.
Trung Hiếu