Skip to main content

Yên Thế với công tác luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ công chức, viên chức

Là huyện miền núi của tỉnh Bắc Giang, cách Thành phố Bắc Giang 27 km và cách thủ đô hà Nội 75 km. Huyện Yên thế có 21 xã, thị trấn, có diện tích trên 303km2 với trên 10 vạn dân, có các tuyến đường chính như Quốc lộ 17, tỉnh lộ 242, 292, 294, 268…. Yên Thế đang là điểm đến của nhiều nhà đầu tư với các dự án khu dân cư đô thị Cầu Gồ, Bố Hạ, Phồn Xương, dự án năng lượng mặt trời…. Nhiều khu công nghiệp được hình thành, tạo đà cho kinh tế phát triển. Cùng với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, Yên Thế đang tích cực nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức vừa hồng, vừa chuyên để hướng đến một nền hành chính công phục vụ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng tốt mục tiêu thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, việc luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ lãnh đạo quản lý và công chức, viên chức ở các cơ quan đơn vị, trường học là một trong những giải pháp được Huyện ủy, UBND huyện Yên Thế xác định góp phần chủ động phòng chống tham nhũng; đồng thời nhằm đổi mới môi trường làm việc, tạo động lực và tinh thần trách nhiệm, ý thức phấn đấu vương lên của cán bộ trên cơ sở phù hợp với năng lực thực tiễn và theo yêu cầu, quy định của cấp trên; khắc phục tâm lý chủ quan, tư tưởng thỏa mãn, dễ dẫn đến bảo thủ, độc đoán khi cán bộ công tác lâu ở một vị trí, một địa bàn... 
Thực hiện Quyết định số 63/2015/QĐ-UBND ngày 09/02/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành quy định tiêu chuẩn, bổ nhiệm và luân chuyển công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Công tác luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ lãnh đạo quản lý và công chức, viên chức đã được Huyện ủy, UBND huyện Yên Thế quan tâm chỉ đạo thực hiện một cách bài bản và dần đi vào nề nếp.
Theo đ/c Nguyễn Văn Tuyền - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Yên Thế: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Ban thường vụ Huyện ủy đã triển khai Kế hoạch số 28 ngày 14/10/2016 về việc “Luân chuyển, điều động cán bộ diện Ban thường vụ Huyện ủy quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; UBND huyện triển khai Kế hoạch số 34 ngày 31/10/2016 về “Chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức huyện Yên Thế giai đoạn 2016 – 2020 và những năm tiếp theo”.
Việc luân chuyển, điều động cán bộ diện Ban thường vụ Huyện ủy quản lý được chia làm hai giai đoạn: Từ năm 2015 đến 2020 và từ 2020 đến 2025. Luân chuyển từ huyện xuống xã, thị trấn (áp dụng đối với cán bộ dưới 40 tuổi) và Luân chuyển kết hợp điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý giữa các cơ quan khối đảng, MTTQ, các đoàn thể và khối quản lý nhà nước. 
Việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức (không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý) đang công tác tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn có thời hạn công tác đủ 2 năm (24 tháng) đến 05 năm (60 tháng) tại các lĩnh vực, ngành nghề quy định phải định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo Điều 8 của Nghị định 158/2007/NĐ/CP. Đối tượng nằm trong diện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác giữa các cơ quan, đơn vị khác nhau thuộc UBND huyện và công chức thuộc UBND xã, thị trấn được thực hiện chủ yếu tại các vị trí công tác: Kế toán làm việc tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; chuyên viên Phòng Tài chính-kế hoạch; Thanh tra viên làm việc tại Thanh tra huyện; Công chức Tài chính – kế toán và công chức Địa chính – Xây dựng tại UBND các xã, thị trấn; Kế toán các đơn vị trường học thuộc UBND huyện. Các chức danh khác thuộc diện phải chuyển đổi vị trí công tác cơ bản thực hiện ngay tại nội bộ của cơ quan đơn vị thông qua việc phân công nhiệm vụ hàng năm của thủ trưởng cơ quan. 
Theo đó, việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức xã, thị trấn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện và dưới hình thức quyết định điều động hoặc bố trí, phân công lại vị trí công tác. UBND huyện luôn thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc trong chuyển đổi vị trí công tác, xác định đây là một quy định bắt buộc, thường xuyên áp dụng đối với công chức đảm nhiệm các lĩnh vực cần phải chuyển đổi; khách quan, công tâm, khoa học và hợp lý, phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ, không gây mất đoàn kết và không làm xáo trộn sự ổn định trong cơ quan đơn vị. Đảm bảo đúng nguyên tắc hoán vị, không ảnh hưởng đến tăng, giảm biên chế của xã, thị trấn. Trên cơ sở các nguyên tắc UBND huyện đã xây dựng và thực hiện kế hoạch hàng năm, công khai trong nội bộ gắn với trách nhiệm của Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Thời hạn thực hiện chuyển đổi đối với công chức là từ 2 năm đến 5 năm. Tuy nhiên nếu trong trường hợp công chức có dấu hiệu vi phạm hoặc không hoàn thành nhiệm vụ thì không nhất thiết phải tuân thủ thời hạn trên. Trước khi ra quyết định chuyển đổi, công chức được thông báo công khai trước 30 ngày. 
Đ/c Trần Thị Ánh Tuyết – Trưởng phòng Nội vụ huyện cho biết: Năm 2017, Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo kịp thời sâu sát công tác luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo quy định của pháp luật, tạo được sự đồng thuận cao trong nhận thức và hành động của các cơ quan, đơn vị, địa phương và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Bởi vậy số lượng công chức, viên chức đã luân chuyển, chuyển đổi vượt kế hoạch đề ra.
Công tác luân chuyển công chức, viên chức lãnh đạo quản lý đã thực hiện 8 trường hợp, vượt kế hoạch 2 trường hợp. Trong đó luân chuyển 1 cấp trưởng và 7 cấp phó. Từ năm 2017 đến nay, số công chức, viên chức đã chuyển đổi vị trí công tác là 40 trường hợp, vượt kế hoạch 18 trường hợp. Trong đó 29 chức danh kế toán của các cơ quan, trường học và các xã, thị trấn; 11 chức danh Địa chính-NN-XD&MT đối với các xã và chức danh Địa chính-GT-XD&MT đối với thị trấn.
Công tác luân chuyển, chuyển đổi được thực hiện đảm bảo đúng quy định về mục đích, yêu cầu, nguyên tắc, trình tự, đối tượng và thẩm quyền. Đội ngũ công chức, viên chức luân chuyển, chuyển đổi vị trí đều chấp hành nghiêm túc việc điều động, phân công của tổ chức, chủ động thích nghi với môi trường, vị trí công tác mới, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Đặc biệt là việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã có tác dụng tích cực đến quản lý hành chính nhà nước cấp xã, hạn chế được tình trạng một bộ phận công chức cấp xã công tác lâu ở một vị trí chức danh nếu tìm được kẽ hở hay những khiếm khuyết của cơ chế, chính sách sẽ dễ dàng tìm cách tham nhũng hoặc tìm cách móc nối với những người có liên quan để thực hiện những hành vi tham nhũng. Từ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với các chức danh công chức cấp xã cho thấy đây là một giải pháp để chủ động phòng, ngừa tham nhũng là điều cần thiết.
Đối với công chức nằm trong diện định kỳ phải chuyển đổi thì việc chuyển môi trường công tác cũng là cơ hội để công chức đó rèn luyện, bắt nhịp với cái mới, năng động hơn và có thể tích lũy được nhiều kinh nghiệm công tác. Đa số công chức nằm trong diện chuyển đổi của huyện đều đồng thuận, chấp hành nhận vị trí công tác mới, điều này hạn chế tình trạng thụ động trong công việc và giúp công chức tự hoàn thiện bản thân, phát huy tính sáng tạo.
Bên cạnh những kết quả đạt được thì trong quá trình thực hiện chuyển đổi vẫn gặp phải những khó khăn vướng mắc như: Khi chuyển đổi từ xã này sang xã khác, mỗi địa phương có phong tục tập quán riêng, công chức là người nơi khác đến phải mất một thời gian để nắm được tình hình; đặc điểm về dân cư, địa lý, điều kiện đi lại… ảnh hưởng đến hiệu quả công việc, tâm lý công chức, viên chức; Một số công chức, viên chức luân chuyển, chuyển đổi còn chưa thông suốt về tư tưởng, tinh thần trách nhiệm chưa cao trong thực hiện chủ trương, quy định của tổ chức…
Theo kế hoạch năm 2018 huyện Yên Thế thực hiện luân chuyển 15 trường hợp (trong đó 5 cấp trưởng và 10 cấp phó); Thực hiện chuyển đổi vị trí 20 trường hợp. Từ đầu năm 2018 đến nay, Huyện ủy, UBND huyện đã có quyết định luân chuyển, điều động đối với 08 trường hợp (Trong đó 5 cấp trưởng và 3 cấp phó). Điển hình là thực hiện nhất thể hóa chức danh Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND thị trấn Cầu Gồ. Nhìn chung sau công tác luân chuển, điều động, đội ngũ cán bộ đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, phát huy sức sáng tạo, đổi mới phong cách, tác phong làm việc, tạo chuyển biến rõ nét trong thực thi nhiệm vụ và hiệu quả công việc tốt hơn.  
Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng hoạt động này, các cấp, các ngành và các địa phương cần tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức quy định của pháp luật về việc luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác; Triển khai thực hiện nghiêm túc các kế hoạch của Huyện ủy, UBND huyện về công tác luân chuyển, điều động cán bộ, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo; Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn chủ động rà soát, lập danh sách công chức, viên chức phải định kỳ chuyển đổi, phối hợp với Phòng Nội vụ huyện báo cáo, tham mưu, đề xuất phương án chuyển đổi hàng năm trình Chủ tịch UBND huyện quyết định.
Công tác luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức cần có sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của người đứng đầu các cấp, sự chỉ đạo điều hành của các cơ quan hành chính nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng với quá trình kiểm tra, giám sát của công dân, hướng đến xây dựng một nền hành chính công hiệu lực và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ CNH, HĐH trong giai đoạn hiện nay./.
 
 
Như Hoa