Skip to main content

Yên Thế triển khai Chỉ thị số 04 của Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng 9/10/2017, UBND huyện Yên Thế tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị số 04 của Chủ tịch UBND tỉnh về tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh và Kết luận số 92 ngày 6/10 của Thường trực Huyện ủy Yên Thế. Dự hội nghị có các đồng chí: PCT HĐND, UBND huyện; các đồng chí huyện ủy viên phụ trách các xã, thị trấn; lãnh đạo các Phòng chức năng; Chủ tịch UBND, cán bộ địa chính các xã, thị trấn trong toàn huyện. Đồng chí Vũ Trí Hải - PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.
Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh: Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố xác định công tác cấp giấy chứng nhận là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 và năm 2018 để phấn đấu đến hết tháng 12/2018 cơ bản giải quyết xong các trường hợp còn tồn tại. Đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm ngăn chặn, hạn chế tối đa tiến tới chấm dứt tình trạng buông lỏng quản lý, sử dụng đất, vi phạm pháp luật về đất đai…
Để đạt mục tiêu trên, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tiếp tục thực hiện việc rà soát, thống kê chi tiết đến từng thửa đất, loại đất, chủ sử dụng đất, thời điểm bắt đầu sử dụng đất, sự phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tình trạng tranh chấp, khiếu nại mà hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn còn vướng mắc, tồn tại chưa được cấp giấy chứng nhận; thông báo trên hệ thống đài truyền thanh của xã, thôn và gửi văn bản đến từng hộ gia đình, cá nhân biết để đăng ký, cấp giấy chứng nhận. Làm rõ và xem xét trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn buông lỏng quản lý nhà nước về đất đai. Kiên quyết xử lý, có hình thức xử lý kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật trong việc giao đất không đúng thẩm quyền…
Tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Việc tập trung chỉ đạo tăng cường biện pháp thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện là nhiệm vụ hết sức quan trọng và có những khó khăn nhất định. Vì vậy, UBND các xã, thị trấn cần xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai tổ chức thực hiện đúng, đủ các nội dung nêu trong Chỉ thị số 04 của Chủ tịch UBND tỉnh; Phòng tài nguyên và môi trường chủ trì, tham mưu các văn bản chỉ đạo, biểu mẫu thống kê… để các xã, thị trấn triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, Đảng ủy các xã, thị trấn cần có các giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện của địa phương mình để tập trung lãnh đạo thực hiện đạt hiệu quả…/.
 
Quang Huy