Skip to main content

Yên Thế nhiều chuyển biến tích cực trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong 02 năm qua trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống.
Để việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW thiết thực và hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức, chỉ đạo các các chi, đảng ủy cơ sở, cơ quan, đơn vị tổ chức việc học tập, quán triệt các chuyên đề hàng năm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh kịp thời, sáng tạo, chất lượng học tập từng bước được nâng lên. Kết quả 02 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức 05 hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề của Chỉ thị (trong đó có 03 hội nghị trực tuyến); tại điểm cầu của huyện có 989/1.023 lượt cán bộ tham gia học tập đạt 96,68%; các chi, đảng ủy cơ sở đã tổ chức 125 hội nghị với 10.408/11.027 lượt cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt 94.39%. Bên cạnh đó, tính đến hết tháng 4/2018, 341 chi bộ dưới đảng bộ, 23 chi bộ trực thuộc Huyện ủy đã tổ chức gần 4.000 buổi sinh hoạt chi bộ với 36.000 lượt cán bộ, đảng viên tham gia sinh hoạt đảng nhật với nhiều nội dung sinh hoạt chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với những lời dạy, những kỷ niệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang với Bác Hồ thông qua cuốn tài liệu Những lần Bác Hồ về thăm Hà Bắc - Bắc Giang, cùng với tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương biên tập gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành, cơ quan, đơn vị...
Trong 02 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã đăng ký với Ban Thường vụ Tỉnh ủy 20 nhiệm vụ trọng tâm, để tập trung chỉ đạo giải quyết; trong đó có 8 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực xây dựng Đảng, đoàn thể; 12 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực kinh tế xã hội. Kết quả năm 2017, 9/10 nhiệm đăng ký được Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung giải quyết dứt điểm (01 nhiệm vụ do điều kiện khách quan do vậy chưa được thực hiện). Các nhiệm vụ năm 2018, đang được Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo tập trung giải quyết. 49 chi, đảng ủy cơ sở, 341 chi bộ dưới đảng bộ và 324 đoàn thể chính trị - xã hội đăng ký giải quyết 3.026 nội dung. Kết quả việc đăng ký giải quyết của các chi, đảng ủy cơ sở, các chi bộ dưới đảng bộ, các đoàn thể chính trị xã hội trong năm 2017 đạt trên 95%.
Hàng năm, theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang đều xây dựng kế hoạch của cá nhân thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Nội dung chủ yếu tập trung vào việc rèn luyện và thực hiện tốt theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chú ý vào những mặt còn hạn chế của bản thân để khắc phục. Kết quả, có 8.562/9.407 lượt đảng viên xây dựng kế hoạch và đăng ký 15.898 việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 35.920 lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch và đăng ký 47.982 việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với những nội dung như: Thực hành tiết kiệm; thực thi tốt văn hóa công sở; nâng cao chất lượng công việc được giao; trung thực, gương mẫu, không suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); nâng cao tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân...Nhìn chung việc đăng ký làm theo của cán bộ, đảng viên, đoàn viên hội viên đã có sự chuyển biến, việc làm theo ngày càng đi vào thực chất hơn.
Công tác xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến được quan tâm chỉ đạo. Do vậy, 02 năm qua trên địa bàn huyện đã xây dựng được những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác được các cấp có thẩm quyền biểu dương, khen thưởng tiêu biểu như: Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc - Bí thư Chi bộ thôn Bo Chợ xã Đông Sơn được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ được tuyên truyền, giới thiệu trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình tỉnh Bắc Giang, triển lãm tại Bảo tàng Hồ Chí Minh;  tập thể là Đảng bộ xã Đông Sơn, Đảng bộ xã Đồng Tâm, Đảng bộ xã Phồn Xương, Đảng bộ xã An Thượng, Đảng bộ Cơ quan Đảng - Đoàn thể, và 06 cá nhân là đồng chí Trần Thị Hằng - Giáo viên Trường THCS Hoàng Hoa Thám, đồng chí Vũ Thị Nga - Bí thư chi bộ, Trưởng ban CTMT thôn Hốt Hồ, Đảng bộ xã Hương Vỹ; đồng chí Đỗ Thị Thủy - Giáo viên Sử - Giáo dục Công dân, Trường THCS Đồng Kỳ huyện Yên Thế; đồng chí Nguyễn Xuân Nguyên- Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện; đồng chí Nguyễn Tiến Tuấn- Bí thư chi bộ, Trưởng ban CTMT thôn Tân An (Đảng bộ xã An Thượng, Ông Nguyễn Văn Bình- Trưởng thôn Đồng Lân xã Đồng Kỳ) được tuyên truyền, giới thiệu, biểu dương tại hội nghị do Tỉnh ủy tổ chức dịp 19/5 hàng năm. Bên cạnh đó, trong 02 năm qua đã có nhiều cá nhân tập thể, mô hình hay, cách làm tốt, được tuyên truyền giới thiệu trên Bản tin Yên Thế, Cổng thông tin điển tử của huyện, Cổng thông tin của UBND tỉnh, Trang thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang, trên sóng của Đài TT-TH huyện, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bắc Giang cùng báo, đài phát thanh, truyền hình của Trung ương. 
Công tác tuyên truyền tiếp tục được quan tâm chỉ đạo điển hình, Ban Tuyên giáo Huyện ủy in đĩa DVD nội dung bài giảng của Giáo sư Hoàng Chí Bảo về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gửi tới 100% các chi, đảng bộ; đầu tư xây dựng 01 cột đèn trang trí, hệ thống camera giao thông tại khu vực vòng xuyến ngã tư thị trấn Cầu Gồ, 01 cổng chào điện tử tại khu vực Trường Trung cấp nghề miền núi Yên Thế để phục vụ công tác tuyên truyền; làm mới hàng trăm pa nô tuyên truyền tại trung tâm huyện và các xã, thị trấn tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...
Trong tập huấn và bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên, Trung tâm BDCT huyện tiếp tục triển khai thực hiện tốt việc cập nhật các nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để giảng dạy trong các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên từ huyện đến cơ sở. Ngành giáo dục - đào tạo huyện thực hiện tốt việc giảng dạy lồng ghép nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình, đặc biệt là ngành đã quan tâm gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề của năm; đẩy mạnh việc giáo dục đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh và xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
Các cơ sở Đoàn, Đội toàn huyện tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động “Tuổi trẻ Yên Thế học tập và làm theo lời Bác” thông qua việc triển khai cho các tập thể và đoàn viên thanh niên đăng ký thực hiện các công trình thanh niên, phần việc thanh niên, viết sổ vàng, nhật ký “Làm theo lời Bác”… Tổ chức các hoạt động Tuyên dương tập thể, cá nhân “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”; diễn đàn “Đảng với Thanh niên - Thanh niên với Đảng”, “Tự hào thanh niên thời đại Hồ Chí Minh; Tổ chức 68 hoạt động giúp đỡ thanh niên thoát nghèo. Toàn huyện có 32 mô hình kinh tế của thanh niên cho thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên. Tiêu biểu như mô hình sản xuất cán chổi xuất khẩu của đồng chí Đàm Văn Dũng xã Đông Sơn, mô hình nuôi dê của đồng chí Bế Văn Thái xã Đồng Tâm, mô hình nuôi chim bồ câu của đồng chí Trần Thế Hiển xã Đồng Tiến...
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tiếp tục duy trì và thực hiện tốt CLB học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các hoạt động như: “Trồng vườn rau sạch, bỏ ống tiết kiệm”, “Phụ nữ thực hành tiết kiệm bảo vệ môi trường chung tay giúp phụ nữ và trẻ em”, “Hũ gạo tình thương”, “Nuôi lợn tiết kiệm làm công tác nhân đạo từ thiện”... Kết quả, từ các mô hình này đã tiết kiệm được trên 2,8 tỷ đồng và 647 kg gạo cho gần 2.000 chị; tiết kiệm trao tặng 58 sổ tiết kiệm cho 58 gia đình chính sách; trao tặng 58 thẻ bảo hiểm y tế cho 58 cán bộ Hội có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng được 30 con bò sinh sản trị cho 30 phụ nữ nghèo...
Thông qua việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, nhận thức của cán bộ, đảng viên về trách nhiệm trong học tập nghị quyết của Đảng được nâng lên. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên toàn huyện tham gia học tập đạt trên 95%, có nơi đạt 98%. Đặc biệt, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo không để xảy ra tranh chấp, khiếu kiện đông người liên quan đến đất lâm nghiệp giữa các hộ dân với các công ty lâm nghiệp, lâm trường; xử lý các sai phạm liên quan đến các dự án giao đất, cho thuê đất, xử lý nghiêm minh về mặt đảng và chính quyền với mức độ vi phạm của từng cán bộ, đảng viên, tạo được sự đồng tình trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tinh thần trách nhiệm, phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã có sự chuyển biến tích cực, tập trung vào việc nâng cao đạo đức công vụ; cải cách thủ tục hành chính; thực hiện thái độ ứng xử văn minh, lịch sự trong giao tiếp với nhân dân..
Công tác biểu dương khen thưởng được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm chỉ đạo; trong 02 năm qua Ban Thường vụ Huyện ủy đã biểu dương khen thưởng 51 tập thể, 53 cá nhân; các chi, đảng ủy cơ sở, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân từ huyện đến cơ sở kịp thời biểu dương, khen thưởng 71 tập thể và 240 cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó đã kịp thời động viên, khuyến khích các tập thể cá nhân tiếp tục phát huy khả năng, trí tuệ vào thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị, đồng thời tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội trong học tập và làm theo Bác.
 Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành thường xuyên. Năm 2017, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã thành lập 4 đoàn kiểm tra tình hình, kết quả việc phổ biến, quán triệt, học tập, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tại 22 đảng bộ xã, thị trấn; phối hợp với Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát tại 05 chi, đảng bộ là: Đông Sơn, Đồng Tâm, Công an huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Trường THPT Yên Thế. Năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với giám sát các chi, đảng ủy cơ sở trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI và nghị quyết đại hội Đảng các cấp giữa nhiệm kỳ…
Bên cạnh những kết quả đạt được việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện còn có hạn chế như: Nhận thức của một số cán bộ, đảng viên trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý còn chưa đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa của Chỉ thị 05, có nơi việc thực hiện Chỉ thị chưa trở thành việc làm thường xuyên, chưa thành ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên hoặc học nhiều nhưng kết quả làm theo còn hạn chế.  Việc xây dựng và nhân rộng các điển hình tiến tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn hạn chế. Một số cấp ủy chưa thực sự quan tâm tới việc xây dựng, nhân rộng và tuyên truyền các điển hình. Những điển hình đã được xây dựng, có lúc, có nơi thiếu sự đầu tư, tạo môi trường thuận lợi để những điển hình tiếp tục được phát huy, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng...
Thời gian tới, Đảng bộ sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, quyết liệt và đồng bộ hơn, nhằm nâng cao nhận thức cho cấp ủy các cấp, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động; chú trọng tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Đây chính là, giải pháp hàng đầu để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay, để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong toàn Đảng bộ huyện./.
 
Nông Văn Tuyển