Skip to main content

UBND huyện Yên Thế tổ chức phiên họp thứ 32 khóa XXI

Ngày 20/12/2018, UBND huyện Yên Thế đã tổ chức phiên họp thứ 32 khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng chí Vũ Trí Hải, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.
Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe và thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo báo cáo về: kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của người đứng đầu năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; kết quả phong trào thi đua khen thưởng năm 2018, nhiệm vụ thi đua khen thưởng năm 2019 và đề nghị khen thưởng các danh hiệu thi đua cho tập thể, cá nhân năm 2018; kế hoạch thực hiện xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2019; kế hoạch triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm huyện Yên Thế năm 2019; kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về chiến lược phát triển công nghiệp huyện Yên Thế đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2035; kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước huyện Yên Thế năm 2019 và lấy phiếu tín nhiệm đối với đồng chí PCT HĐND và PCT UBND huyện, cùng một số nội dung quan trọng khác.
Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đã đề ra năm 2019, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, chú trọng xây dựng mỗi xã một sản phẩm nhằm tạo dựng thương hiệu nông sản hàng hóa đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành cứng hóa đường giao thông nông thôn theo Nghị quyết số 07 của HĐND tỉnh và Nghị quyết số 18 của HĐND huyện; tập trung các nguồn lực xây dựng nông thôn mới; làm tốt công tác giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án khu dân cư mới xã Phồn Xương, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án khác trên địa bàn huyện; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm và công tác giảm nghèo, chương trình Bảo hiểm y tế toàn dân; giữ vững và ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và giảm thiểu tai nạn giao thông; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao… 
Trước mắt tập trung tăng cường phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; chuẩn bị đủ lượng gà phục vụ Tết Nguyên đán 2019; tăng cường kiểm soát, quản lý thị trường, phòng chống hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người tiêu dùng; đặc biệt đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp Tết dương lịch 2019./.
 
Quang Huy