Skip to main content

UBND huyện Yên Thế tổ chức phiên họp thứ 26, nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng ngày 13/6/2018, UBND huyện Yên Thế đã tổ chức phiên họp thứ 26, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Vũ Trí Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. 
         Tại phiên họp các đại biểu đã tập trung thảo luận, thông qua dự thảo các báo cáo 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm  2018 với 8 nội dung gồm: Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Ước thực hiện thu chi ngân sách; báo cáo quyết toán ngân sách huyện năm 2017; Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tình hình kết quả công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện; công tác quản lý đất đai tài nguyên khoáng sản và môi trường; Tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công, kết quả đầu tư xây dựng cơ bản và báo cáo kết quả công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện trong 6 tháng, nhiệm vụ, biện pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2018. 
Thông qua phiên họp đã khẳng định: Trong 6 tháng đầu năm 2018, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, điều hành toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tình hình KT - XH của huyện tiếp tục có những chuyển biến tích cực: Tổng giá trị lưu chuyển hàng hóa và doanh thu bán lẻ ước đạt 1.859 tỷ đồng, tăng 909 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017; sản xuất CN - TTCN tiếp tục thu hút được các dự án đầu tư vào địa bàn; các lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục có chuyển biến tiến bộ; đời sống của nhân dân ổn định, từng bước được nâng lên; quốc phòng, an ninh được đảm bảo.
       Trên cơ sở dự thảo các nội dung trình tại phiên họp, bên cạnh những kết quả đã đạt được, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích làm rõ nguyên nhân những mặt còn tồn tại, hạn chế liên quan đến các nội dung trên. 
         Phát biểu tại phiên họp, các đồng chí lãnh đạo UBND huyện đã ghi nhận sự tích cực tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị. Đồng thời đã chỉ ra không ít những mặt còn tồn tại hạn chế, đề nghị các cơ quan, đơn vị chuyên môn phải sớm khắc phục, chủ động tìm các giải pháp thực hiện hiệu quả để sớm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra./.
 
Trung Hiếu