Skip to main content

UBND huyện Yên Thế tổ chức phiên họp thứ 20 khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021

Chiều 25/12/2017, UBND huyện Yên Thế đã tổ chức phiên họp thứ 20 khoá XXI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự phiên họp có đại diện Thường trực HĐND, thành viên UBND huyện khoá XXI; Chủ tịch Ủy ban MTTQ, trưởng các đoàn thể huyện; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; Phó trưởng các Ban HĐND huyện. Đồng chí Vũ Trí Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.
Tại hội nghị các đại biểu đã nghe các báo cáo về: kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm năm 2017; đánh giá, xếp loại người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; báo cáo tổng kết phong trào thi đua khen thưởng, đề nghị khen thưởng các danh hiệu thi đua cho tập thể, cá nhân năm 2017 và nhiệm vụ thi đua khen thưởng năm 2018. 
Theo đó, năm 2017, công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm luôn được huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên và quyết liệt. Trong năm các ngành chức năng của huyện đã tổ chức được 31 lớp tập huấn về an toàn thực phẩm. Nhận thức về vệ sinh an toàn thực phẩm của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân đã từng bước được nâng lên… Đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của người đứng đầu được UBND huyện tập trung chỉ đạo thực hiện. Mỗi cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn đăng kí từ 3 - 5 nhiệm vụ riêng mang tính trọng tâm, trọng điểm, về cơ bản các nhiệm vụ trọng tâm đăng kí đều được tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Phong trào thi đua, công tác khen thưởng, được triển khai phát động với nội dung phong phú, đa dạng, bám sát nhiệm vụ, chuyên môn của từng cơ quan đơn vị. Phong trào thi đua đã góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà năm 2017 đã đề ra.
Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu năm 2018, cấp ủy Đảng, chính quyền cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm các cấp. Cấp ủy, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục quan tâm, tuyên truyền, triển khai, chỉ đạo thực hiện Quyết định số 09 ngày 06/12/2016 của UBND huyện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của các cơ quan, đơn vị nói chung, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu nói riêng. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; phong trào “Yên Thế chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào thi đua thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào thi đua thực hiện cải cách hành chính…/.
 
Quang Huy