Skip to main content

UBND huyện tổ chức phiên họp thứ 35

        Sáng ngày 21/3/2019, UBND huyện Yên Thế đã tổ chức phiên họp thứ 35, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có các thành viên UBND huyện, lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện.
        Tại phiên họp các đại biểu đã nghe và tập trung thảo luận thông qua dự thảo 2 nội dung chính gồm: Báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT - XH quý I, nhiệm vụ chủ yếu quý II/2019; Kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn huyện năm 2019. 
Về thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT - XH đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ: Nổi bật ngay từ đầu quý, huyện Yên Thế đã thực hiện tốt công tác tuyển quân đảm bảo đủ chỉ tiêu, chất lượng; trong sản xuất nông nghiệp, tỷ lệ gieo trồng đạt 101,19%; chăn nuôi tiếp tục phát triển, công tác giám sát phòng chống dịch bệnh được tăng cường, đặc biệt là phòng chống dịch tả lợn Châu Phi; công tác thu ngân sách đạt khá, an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác quản lý, tổ chức lễ hội và các hoạt động văn hóa, thể thao được quan tâm chỉ đạo; an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội được ổn định...
        Kết luận phiên họp, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện nhấn mạnh: Trong thời gian tới các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 01/NQ - CP ngày 01/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Chủ động khắc phục những mặt còn tồn tại hạn chế, xây dựng, triển khai thực hiện tốt các nhiệm xụ phát triển KT - XH tại địa phương đơn vị. Đặc biệt đối với Kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn huyện năm 2019, đồng chí yêu cầu cơ quan chuyên môn khi xây dựng văn bản phải xác định rõ trách trách nhiệm đối với từng cá nhân, đơn vị, cụ thể các tuyến, điểm đen cần giải tỏa; đề nghị các xã, thị trấn, nhất là đối với thị trấn Cầu Gồ và thị trấn Bố Hạ xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể các tuyến, điểm cần giải tỏa hành lang; đồng thời tăng cường tuyên truyền, tập trung xử lý dứt điểm các điểm đen trên địa bàn huyện để góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn./.
 
Trung Hiếu