Skip to main content

UBND huyện tổ chức phiên họp thứ 14

Chiều ngày 25/7/2017, UBND huyện Yên Thế đã tổ chức phiên họp thứ 14, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì hội nghị.
    Tại phiên họp các đại biểu đã nghe và tập trung thảo luận vào dự thảo các nội dung chính gồm: Dự thảo kế hoạch chấm dứt hoạt động sản xuất vôi thủ công trên địa bàn huyện Yên Thế giai đoạn 2017 - 2020; Phương án lập và điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Cầu Gồ tầm nhìn 2030; kế hoạch diễn tập phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2017; Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng công trình trụ sở làm việc liên cơ quan; Đề án bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn 2025; Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 26/2016/NQ - HĐND ngày 20/12/2016 của HĐND huyện về hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách huyện đối với cứng hóa đường giao thông nông thôn, kinh phí mương nội đồng và đường cấp phối không sử dụng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.
      Trên cơ sở nội dung mà dự thảo các văn bản đã xây dựng và ý kiến đóng góp của các đại biểu. Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đề nghị các cơ quan tham mưu xây dựng các văn bản tiếp thu ý kiến và chỉnh sửa sát với tình hình thực tế ở địa phương, nhanh chóng hoàn thiện các văn bản đã thông qua tại phiên họp này để trình Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét phê duyệt để ban hành tổ chức thực hiện có hiệu quả. 
Riêng đối với Đề án bảo vệ môi trường và Phương án lập và điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Cầu Gồ, đồng chí đề nghị các đại biểu tiếp tục đóng góp những giải pháp tối ưu nhất. Đối với các cơ quan tham mưu, đơn vị tư vấn phải chủ động nắm chắc tình hình thực tiễn trên địa bàn huyện, thường xuyên cập nhật thông tin đóng góp của các đại biểu, các ngành chức năng, kịp thời điều chỉnh, bổ sung vào Đề án, Phương án để việc triển khai thực hiện đem lại hiệu quả cao nhất./.
 
Trung Hiếu