Skip to main content

UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch sáp nhập xã Bố Hạ và TT Bố Hạ

Sáng ngày 7/7/2017, tại Hội trường UBND thị trấn Bố Hạ, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch và các văn bản về điều chỉnh địa giới hành chính sáp nhập xã Bố Hạ và thị trấn Bố Hạ. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thanh - PCTTTHĐND huyện, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – PCT TT UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan, phòng ban chuyên môn ở huyện, thành viên ban chỉ đạo huyện và toàn thể cán bộ công chức, viên chức xã Bố Hạ và thị trấn Bố Hạ.
        Tại hội nghị này sau khi nghe lãnh đạo phòng Nội vụ huyện thông qua kế hoạch điều chỉnh địa giới hành chính sáp nhập xã Bố Hạ và thị trấn Bố Hạ; kế hoạch tuyên truyền về điều chỉnh địa giới hành chính; hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri, thông qua HĐND cấp xã về Đề án sáp nhập xã Bố Hạ và thị trấn Bố Hạ. Hội nghị đã giành phần lớn thời gian để các đại biểu thảo luận đóng góp ý kiến. 
Qua thảo luận, hầu hết các đại biểu đều đồng tình nhất chí cao với Đề án sáp nhập. Đánh giá của các đại biểu cho thấy: Việc sáp nhập xã Bố Hạ và thị trấn Bố Hạ sẽ tạo bước ngoặt tích cực làm thay đổi kết cấu hạ tầng cả về kinh tế và xã hội với thị trấn, đưa thị trấn Bố Hạ trở thành một đô thị phát triển năng động, phát huy hết tiềm năng góp phần thúc đẩy phát triển KT - XH của các xã khu vực phía đông nam của huyện, mang lại nhiều lợi ích KT - XH, góp phần củng cố giữ vững an ninh quốc phòng. Tạo tiền đề cơ sở thuận lợi để khai thác phát huy tối đa những tiềm năng xây dựng, phát triển nhằm nâng cao vai trò, vị trí của thị trấn Bố Hạ, xứng tầm với đô thị phát triển đầu tiên của huyện Yên Thế. Tạo điều kiện giải quyết những bất cập, mâu thuẫn mới phát sinh cản trở làm chậm quá trình phát triển KT - XH của thị trấn Bố Hạ nói riêng và của huyện Yên Thế nói chung.
       Kết luận Hội nghị, đồng chí PCT TT UBND huyện đã đánh giá cao những quan điểm và các ý kiến đóng góp của các đại biều. Về thời gian tới đồng chí đề nghị các cấp, các ngành phải xác định đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng. Do vậy công tác tuyên truyền phải thường xuyên được đẩy mạnh tới mọi tầng lớp nhân dân. Đối với các bước thực hiện việc sáp nhập phải đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể ở hai đơn vị phải tăng cường công tác quán triệt, thống nhất quan điểm, xây dựng kế hoach thực hiện phải đảm bảo cụ thể, chi tiết. Sớm hoàn thiện việc lấy ý kiến cử tri. Đặc biệt phải tập trung cao cho việc tuyên truyền, giải thích để mọi người dân hiểu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc sáp nhập. Từ đó đồng tình ủng hộ và cùng chung tay xây dựng thị trấn Bố Hạ thực sự là một đô thị phát triển, xứng tầm là khu trung tâm kinh tế - chính trị, văn hóa xã hội khu vực phía đông của huyện Yên Thế./.
 
Trung Hiếu