Skip to main content

UBMTTQ huyện triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2019

       Để thuận lợi cho các cấp MTTQ toàn huyện thực hiện tốt Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2019, chiều ngày 6/3/2019 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã tổ chức Hội nghị triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.
Tại Hội nghị các đại biểu được nghe Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện báo cáo một số kết quả nổi bật của MTTQ các cấp trong huyện đạt được từ đầu năm đến nay. Hội nghị cũng dành thời gian lớn để nghe các đại biểu phản ánh tình hình tư tưởng của các tầng lớp nhân dân trong thời gian qua. MTTQ các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động nhân dân, các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, con em quê hương hiện đang sinh sống, học tập, làm việc trên mọi miền của Tổ quốc ủng hộ, giúp đỡ các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn đều có Tết vui vẻ, đầm ấm. Tuy nhiên, trong thời gian qua dư luận nhân dân còn băn khoăn về tình trạng đốt pháo nổ xẩy ra trên địa bàn còn nhiều...
Hội nghị cũng đã thảo luận, trao đổi làm rõ một số nội dung trong bản dự thảo tiêu chí chấm điểm thi đua công tác mặt trận cấp xã, thị trấn năm 2019; Thông qua 16 chương trình, kế hoạch; trong đó, năm 2019 MTTQ các cấp huyện Yên Thế tập trung thực hiện 12 nội dung cụ thể như: Hoàn thành các chỉ tiêu thi đua; thực hiện 3 đến 5 nhiệm vụ trọng tâm; Tổ chức xây dựng quy chế và thực hiện các nhiệm vụ sau đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2024; Tập trung sửa chữa, làm nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, đối tượng chính sách trên địa bàn huyện. Thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền...  
Kết thúc Hội nghị các đại biểu đã thống nhất ký giao ước thi đua năm 2019 mà Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã đề ra, đồng thời tổ chức lấy ý kiến về công tác nhân sự tham gia Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Yên Thế nhiệm kỳ 2019 - 2024./.
 
Trung Hiếu