Skip to main content

Trên 157 đảng viên được nhận Huy hiệu đảng đợt 3/2 – 19/5 và 02/9/2018

Từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Thế đã phân công các đồng chí Thường trực Huyện ủy, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy về cơ sở dự lễ và trực tiếp trao Huy hiệu Đảng. 
Trong các đợt 3/2, 19/5 và 2/9 năm 2018, Đảng bộ huyện Yên Thế có tổng số 4.917 đảng viên đang sinh hoạt ở 48 chi, Đảng bộ trực thuộc. Trong 03 đợt toàn huyện đã có 157 đảng viên tròn tuổi Đảng được nhận Huy hiệu 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng. Cụ thể, có 01 đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 07 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 16 đồng chí nhận Huy hiệu 55 tuổi Đảng; 69 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 31 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 63 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 30 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng .
  Đây là sự quan tâm, ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu, cống hiến và hy sinh của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc. Đó không chỉ là vinh dự của mỗi đảng viên, mà còn là niềm vinh dự, tự hào của toàn Đảng bộ./.
 
Chu Hoa