Skip to main content

Tổng kết công tác dân vận năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Chiều 05/01/2018, Ban dân vận Huyện ủy Yên Thế đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Thân Văn Trường, Phó Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang; đồng chí Nông Văn Tâm, PBT thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đinh Công Hưng, PCT HĐND huyện; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ, Ban chỉ đạo công tác tôn giáo huyện; Trưởng khối dân vận Đảng ủy các xã, thị trấn trong toàn huyện.
Năm 2017, công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo và thực hiện quy chế dân chủ tiếp tục được các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở quan tâm thực hiện và tạo ra những chuyển biến tích cực. 100% các cơ quan, ban, ngành và các xã, thị trấn trong toàn huyện có cán bộ phụ trách công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Điển hình là phong trào xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” đã phát huy hiệu quả với 307 mô hình dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội được xây dựng và nhân rộng trong xây dựng nông thôn mới gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiêu biểu như: Tổ dân vận thôn Cầu Tiến, xã Hương Vỹ vận động nhân dân đóng góp 63 triệu đồng, 150 ngày công, hiến 153m2 đất, tháo dỡ 87m tường rào, góp 125 m3 xỉ vôi… cứng hóa 1,6km đường nội thôn với trị giá 1,25 tỷ đồng; tổ dân vận phố Cả Trọng, thị trấn Cầu Gồ vận động nhân dân đóng góp hơn 200 triệu đồng để xây nhà văn hóa và các công trình phụ trợ; tổ dân vận thôn Bo Chợ, xã Đông Sơn vận động nhân dân góp công, góp tiền xây dựng cơ sở vật chất cho các trường học mỗi năm hàng chục triệu đồng… Các cấp ủy Đảng, chính quyền trong huyện đã thực hiện tốt việc tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. Công tác quản lý nhà nước về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn được các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng các tín đồ, chức sắc tôn giáo.
Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và Thường trực Huyện ủy Yên Thế đánh giá cao những kết quả Ban Dân vận các cấp đạt được trong năm 2017. Đồng thời đề nghị, năm 2018, Ban dân vận Huyện ủy cần tiếp tục tuyên truyền, quán triệt các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác dân vận; tiếp tục phát huy có hiệu quả hoạt động của tổ tuyên truyền dân vận liên ngành để giải quyết tốt những vụ việc phức tạp phát sinh trên địa bàn; nâng cao nhận thức cho các tổ chức chính trị, thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân; Tích cực đẩy mạnh công tác dân vận tham gia xây dựng nông thôn mới; phối hợp thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo; nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác dân vận...
Tại hội nghị đã có 10 tập thể và 34 cá nhân, 23 mô hình, 09 cơ quan, 03 đảng bộ xã “Dân vận khéo” được Ban thường vụ Huyện ủy Yên Thế khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017./.
 
Quang Huy