Skip to main content

Thường trực Huyện ủy giao ban với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện quý I/2019

Sáng 02/4/2019, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức hội nghị giao ban với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện quý I/2019. Đồng chí Nông Văn Tâm, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.
Quý I năm nay, hoạt động của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Tiêu biểu như: Ủy ban MTTQ huyện đã vận động được hơn 1,6 tỷ đồng tặng gần 3.400 suất quà Tết cho hộ nghèo, đảm bảo 100% hộ nghèo và hơn 20% hộ cận nghèo được nhận quà Tết; chỉ đạo Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn hoàn thành tổ chức Đại hội MTTQ cấp xã nhiệm kỳ 2019-2024. Huyện Đoàn tổ chức thành công Hội trại truyền thống dịp Lễ hội Yên Thế 16/3; tổ chức Ngày chủ nhật xanh và nhiều chương trình xã hội, hoạt động văn hóa, thể thao trong đoàn viên thanh niên. Hội Nông dân huyện phát động sâu rộng phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đến toàn thể hội viên, nông dân; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi; quan tâm triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm… Hội Liên hiệp phụ nữ huyện động viên gần 4.800 hội viên kinh tế khá giúp hơn 1.900 hội viên kinh tế khó khăn với số tiền gần 5,3 tỷ đồng. Hội Cựu chiến binh huyện chỉ đạo hội viên tích cực phát triển sản xuất, tham gia phong trào làm đường giao thông nông thôn. Liên đoàn Lao động huyện quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công nhân viên chức và người lao động…
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện đã đạt được trong quý I. Đồng thời, đề nghị trong quý II các cơ quan tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đến cán bộ, đoàn viên, hội viên. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước. Tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan đã đăng ký với Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2019; chuẩn bị tổ chức sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. 
Trong đó, đặc biệt quan tâm chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ Đại hội MTTQ huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2019-2024; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ làm đường giao thông nông thôn theo Nghị quyết của HĐND tỉnh và HĐND huyện v.v../.
 
Văn Thư