Skip to main content

Thường trực Huyện ủy giao ban với các ban, cơ quan khối Đảng quý II/2018

Chiều 16/7/2018, Thường trực Huyện ủy Yên Thế tổ chức Hội nghị giao ban nhằm đánh giá kết quả hoạt động của các ban, cơ quan khối Đảng quý II; triển khai nhiệm vụ quý III/2018. Đồng chí Nông Văn Tâm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị.
Trong quý II, các Ban cơ quan khối Đảng đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Kết quả nổi bật, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức hội nghị trực tuyến học tập Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng; Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu trong việc chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở sơ kết 02 năm thực hiện Kế hoạch số 19 của Ban thường vụ Huyện ủy về “Tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên” giai đoạn 2016-2020 và Đề án nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Xem xét, kết nạp 85 đảng viên mới, đạt 56,6% kế hoạch năm; chỉ đạo làm tốt việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các chức danh chủ chốt của cấp ủy, HĐND, UBND huyện nhiệm kỳ 2015-2020 và những năm tiếp theo; UBKT Huyện ủy tham mưu giúp BTV Huyện ủy chỉ đạo cấp ủy từ huyện đến cơ sở kiểm tra 21 tổ chức và 44 đảng viên theo Điều 30 Điều lệ Đảng; giám sát chuyên đề đối với 24 tổ chức và 08 đảng viên. Hệ thống Dân vận từ huyện đến cơ sở đã phát huy hiệu quả của Tổ dân vận liên ngành; tăng cường công tác dân vận chính quyền; đẩy mạnh các phong trào thi đua, xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” gắn với xây dựng nông thôn mới. Văn phòng Huyện ủy đã phối hợp giúp Ban thường vụ Huyện ủy ban hành 313 văn bản phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã phối hợp với các ban, cơ quan liên quan mở 09 lớp bồi dưỡng, chuyên môn, lý luận chính trị với gần 1.000 học viên tham gia...
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó bí thư Thường trực Huyện ủy đánh giá cao những kết quả mà các ban, cơ quan khối đảng đạt được trong quý II/ 2018. Đồng chí cũng yêu cầu các ban, cơ quan khối Đảng tiếp tục phối hợp thực hiện tốt công tác tham mưu, xây dựng và ban hành các văn bản phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy huyện; đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện các nghị quyết hội nghị Trung ương 7 (khóa XII); tăng cường chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cánh Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tiếp tục đổi mới hình thức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết của các cấp ủy Đảng; nắm bắt kịp thời, định hướng dư luận xã hội để có biện pháp giáo dục chính trị tư tưởng phù hợp; làm tốt công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ, kết nạp đảng viên. Chỉ đạo quyết liệt chủ trương nhất thể hóa bí thư, phó bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, bản, phố. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm minh, quyết liệt các trường hợp vi phạm. Tiếp tục làm tốt công tác dân vận, phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ tuyên truyền dân vận liên ngành nhằm giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh trên địa bàn huyện…/.
 
Quang Huy